Ważne!

Podwyżki dla nauczycieli miejskich placówek oświatowych, 600 zł dla dyrektora i 150 zł dla wychowawcy.

W czwartek, 29 lutego, w żyrardowskiej Resursie miało miejsce wydarzenie, które potwierdziło zaangażowanie władz lokalnych w rozwój edukacji oraz docenienie trudu pracowników oświaty. Prezydent Miasta Żyrardowa – Lucjan Krzysztof Chrzanowski, w uznaniu wysiłku i poświęcenia dyrektorów miejskich placówek oświatowych, wręczył im angaże.

Jak poinformowała Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz, przyznane podwyżki to wyraz uznania dla pracy dyrektorów, która odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu szkół i przedszkoli. Koszt podwyżek dla miasta został oszacowany na ponad 800 tysięcy złotych rocznie.

Zgodnie z nowymi przepisami, pensje dyrektorów placówek oświatowych zostaną zwiększone o 600 złotych. Ponadto, podwyżki otrzymają również wychowawcy klas, dla których dodatek za wychowawstwo wzrośnie z 300 do 450 złotych. Opiekunowie stażu oraz mentorzy również zostaną docenieni, gdyż dodatek dla nich wzrośnie ze 100 do 250 złotych.

Warto zauważyć, że inicjatywa miasta w zakresie podwyżek płac nie jest jedynym wsparciem dla pracowników oświaty. Wprowadzone w lutym tego roku przez rząd podwyżki, również przyczyniają się do poprawy sytuacji finansowej nauczycieli. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie o kwotę od 1167 zł brutto do 1365 zł brutto, w zależności od stopnia awansu zawodowego i grupy zaszeregowania.

Back to top button
Skip to content