Ważne!

Nosorożec Rogatek zagościł w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim

12 października w ramach kampanii kolejowe ABC w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie odbyło się spotkanie z Nosorożcem Rogatkiem. To wyjątkowe wydarzenie było częścią drugiej edycji programu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych, zainicjowanej przez Urząd Transportu Kolejowego. Kampania Kolejowe ABC II ma na celu edukowanie dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i opiekunów na temat bezpieczeństwa w otoczeniu kolejowym oraz promowanie odpowiedzialnego zachowania w bliskości torów.

Spotkanie w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim było jednym z licznych działań prowadzonych w ramach tej kampanii, której grupami docelowymi są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osoby dorosłe. 

Celami tej kampanii są:

  • Podniesienie świadomości i wiedzy dzieci, które uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, jak również osób korzystających z przekazu medialnego, na temat bezpieczeństwa na terenach kolejowych.
  • Stworzenie spójnego programu edukacyjnego, który może być wykorzystywany przez placówki edukacyjne nawet po zakończeniu projektu.
  • Zwiększenie zainteresowania tematyką bezpieczeństwa podczas korzystania z transportu kolejowego oraz poruszania się w pobliżu torów.
  • Podniesienie wiedzy i umiejętności właściwego reagowania oraz prawidłowego zachowania w przypadku zagrożenia na terenie kolejowym.
  • Promowanie szeroko rozumianej kultury bezpieczeństwa wśród rówieśników, członków rodziny oraz lokalnych społeczności.

Oprócz samego aspektu bezpieczeństwa, inicjatywa skupiła się także na pojęciach takich jak perony, stacje kolejowe oraz ogólna tematyka transportu kolejowego. Dla dzieci były to interesujące i edukacyjne zagadnienia, co z pewnością wpłynęło na ich rozwijającą się świadomość. Jestem przekonana, że takie inicjatywy, skupiające się na edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa i transportu kolejowego, mają ogromne znaczenie i wpływają pozytywnie na rozwijającą się świadomość naszych uczniów. Powiedziała Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz Dyrektor Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa. 

Podczas spotkania w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim, zorganizowanego w ramach kampanii Kolejowe ABC II przez Urząd Transportu Kolejowego, dzieci miały okazję dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Spotkanie wywarło ogromne wrażenie na młodych uczestnikach. To ważna inicjatywa, której celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy dotyczącej zagrożeń na terenach kolejowych, z korzyścią dla całego społeczeństwa.

Back to top button
Skip to content