Puszcza Mariańska

Narada obywatelska w Gminnym Ośrodku Kultury w Puszczy Mariańskiej

W dniu 15 lipca 2021 roku o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Puszczy Mariańskiej odbędzie się narada obywatelska w ramach projektu #klimaSENIORE. Podczas spotkania wspólnie z Instytutem na rzecz Ekorozwoju oraz Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej będzie opracowywany dokument Lokalnej Aktywności na rzez klimatu.

Powiązane artykuły

Puszcza Mariańska podjęła współpracę z Instytutem na rzecz Ekorozwoju oraz Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej w ramach projektu #klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu. Projekt finansowany jest z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021. Projekt ma na celu zaktywizować starszych oraz młodszych mieszkańców gminy do wspólnego myślenia o lokalnym środowisku naturalnym.

O projekcie

Projekt ma zwrócić uwagę na konsekwencje zmian klimatu i aktywizować seniorów oraz młodsze pokolenia do działań zapewniających im bezpieczeństwo i godną jakość życia w sytuacji zmieniającego się klimatu. Metodą narad obywatelskich budowana będzie integracja wewnętrzna i międzypokoleniowa. Wypracowane rekomendacje społeczne zawarte w Lokalnej Agendzie Aktywności Seniorów na rzecz Klimatu mogą być wpisane do polityki senioralnej gmin (Puszcza Mariańska, Piastów, Rejowiec Fabryczny).

Warsztaty z planowania i utrzymania zieleni oraz zielone inicjatywy integrują, angażują do podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu i adaptacji oraz aktywizować społecznie seniorów. Ponadto jest to forma zachęty do podjęcia działań polegających na zazielenianiu przestrzeni, w której mieszkają.

15 lipca o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Naradzie Obywatelskiej, która poświęcona będzie sformułowaniu zagadnień, wokół których toczyć się dalsze prace i których dotyczyć powinny rekomendacje społeczne. Podczas spotkania zostaną również zaprezentowane wyniki ankiety prowadzonej w gminie Puszcza Mariańska dotyczącej subiektywnej oceny stanu lokalnego środowiska naturalnego.

Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie aktywujące seniorów na rzecz klimatu odbyło się 16 czerwca w Gminnym Ludowym Klubie Sportowym „Relax” Radziwiłłów w Bartnikach.

Więcej informacji dotyczących spotkania w Puszczy Mariańskiej udziela Konrad Wielądek pod adresem e-maik: k.wieladek@ine-isd.org.pl

 

Źródło
Chrońmy Klimat
Back to top button
Skip to content