Puszcza Mariańska

Lekcja z Ameryki

W zeszłym tygodniu naszą szkołę odwiedził Josh Skjold – Amerykanin, wykładowca akademicki Uniwersy- tetu Warszawskiego oraz nauczy- ciel w American School of Warsaw. Uczniowie klasy maturalnej 4a i uczniowie 3a mogli wypróbować swoje umiejętności językowe, jed- nocześnie uzyskali informacje na temat możliwych ścieżek rozwoju

po ukończeniu liceum oraz jak waż- ną rolę odgrywa znajomość języka angielskiego w karierze naukowej i zawodowej. Nauczyciele języka an- gielskiego oraz przedmiotów przy- rodniczych omówili zaś z naszym go- ściem zarys innowacyjnego projektu z ekolingwistyki.

Nowy rok, nowe pomysły …

Tekst i foto: LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej

Back to top button
Skip to content