GospodarkaPuszcza MariańskaŻyj zdrowo!

Seniorzy z Bartnik na rzecz klimatu

W Gminnym Ludowym Klubie Sportowym „Relax” Radziwiłłów w Bartnikach (16 czerwca) odbyło się spotkanie aktywizujące seniorów na rzecz klimatu.

Zmiany klimatu w ostatnich latach stały się bardziej widoczne. Wpływają negatywnie na jakość i warunki życia, a także powodują pogorszenie zdrowia – szczególnie u osób starszych. Z myślą o seniorach powstał projekt #klimaSENIORE, którego celem jest aktywizacja seniora na rzecz klimatu. – Jest to grupa o wielkim potencjale w sensie wiedzy życiowej. Jednocześnie seniorzy stanowią grupę najbardziej narażoną na konsekwencje klimatu. Wspomina się czasem o konflikcie pokoleń, ale celem tego projektu jest przekucie konfliktu na współpracę międzypokoleniową – mówi Konrad Wielądek z Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Podczas spotkania prowadzący omówili najważniejsze kwestie dotyczące zmiany klimatu w oparciu o prezentację. Seniorzy zapoznali się z wykresami dotyczącymi warunków termicznych w Polsce, ekologicznych rozwiązaniach stosowanych na co dzień, a także zagrożeniach. Podkreślono także fakt, że z powodu zmian klimatu mogą wystąpić anomalia, jak wzrost liczby niechcianych szkodników. Przykładem jest adaptacja kleszczy do nowych warunków pogodowych. Przypomnijmy, że pajęczaki przenoszą niebezpieczne choroby – między innymi boreliozę oraz kleszczowe zapalenie mózgu.

Było to pierwsze spotkanie seniorów w sprawie podjęcia realnych działań. Seniorzy we wszystkich gminach, również w gminie Puszcza Mariańska sformułują rekomendacje dotyczące poruszanej kwestii klimatu, określone zostaną także priorytety. Należy przyznać, że podczas spotkania uczestnicy byli bardzo aktywni i chętnie rozmawiali na temat gospodarki odpadami i stosowaniu plastikowych wyrobów w życiu codziennym. Część osób wyraziła także oburzenie z powodu nadużywania jednorazowych opakowań foliowych. Postawa seniorów może sugerować, że kolejne spotkania będą równie produktywne. Finał projektu nastąpi w październiku 2021 roku. Wtedy zostaną wykonane nasadzenia zieleni, jako symbol „zielonych” zmian w otoczeniu.

Spotkanie seniorów w Bartnikach można podsumować słowami, które wypowiedziała Ewa Świerkula, ekspert ds. klimatu w Instytucie na rzecz Ekorozwoju – “Pożyczyliśmy Ziemię od naszych wnuków”.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Źródło finansowania projektu: Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, jako jeden z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021

Back to top button
Skip to content