GospodarkaWażne!

83 inwestycje z powiatów sochaczewskiego, żyrardowskiego i z Góry Kalwarii ze wsparciem Mazowsza

Ochrona powietrza i klimatu, wsparcie dla sołectw oraz działkowców – to działania w powiatach sochaczewskim, żyrardowskim i w Górze Kalwarii, które otrzymały wsparcie samorządu województwa. Na ich realizację władze regionu przeznaczą ponad 1,6 mln zł. Dziś umowy z beneficjentami podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz radni województwa mazowieckiego.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, fundusze z programów wsparcia pozwalają realizować projekty, które przyczyniają się do polepszenia jakości życia mieszkańców

– To właśnie członkowie lokalnych społeczności najbardziej doceniają efekty inwestycji. Nasze wsparcie to dodatkowy bodziec do rozwoju dla wielu samorządów lokalnych. To także coś, na co czekają mieszkańcy, którym zależy na przyjaznym, atrakcyjnym, ale i bezpiecznym i zdrowym otoczeniu. – dodaje.

Wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński zaznacza, że realizowane przez samorząd Mazowsza programy wsparcia to ogromna pomoc dla lokalnych samorządów.

– Dzięki naszej racjonalnej polityce w gospodarowaniu środkami z budżetu województwa mazowieckiego, udało się wykonać wiele inwestycji, jak również pomóc lokalnym samorządom w realizacji ich zadań. To ważne, bo mamy świadomość, że często bez tego wsparcia wiele z nich, z uwagi na brak wystarczających środków, mogłoby nie powstać. Aktywność i zaangażowanie samorządów w ubieganiu się o środki jest dla nas dodatkową motywacją – podkreśla.

Remonty świetlic, doposażenie strażnic OSP, nowe place zabaw i oświetlenie

„Mazowsze dla sołectw” to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku wsparcie w wysokości blisko 11,6 mln zł otrzymają aż 1172 projekty. Z tej puli 62 to inicjatywy z powiatów sochaczewskiego, żyrardowskiego i Góry Kalwarii. Na ich realizację władze regionu przeznaczą 618 tys. zł. Dzięki tym środkom wyremontowane zostaną budynki świetlic, doposażone strażnice OSP, powstaną nowe place zabaw czy siłownie plenerowa. Zamontowane zostanie także oświetlenie uliczne.

Ogródki działkowe ze wsparciem Mazowsza

W ramach programu Mazowsze dla działkowców samorządy mogły ubiegać się o wsparcie m.in. na nowe oświetlenie, modernizacje ogrodzenia czy zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni. W tym roku samorząd województwa dofinansuje projekty 101 rodzinnych ogrodów działkowych, na których realizację przeznaczy ponad 1,5 mln zł. Wsparcie w wysokości blisko 115 tys. zł otrzyma także 9 ogrodów działkowych z Sochaczewa, Żyrardowa i Góry Kalwarii.

Mazowieckie gminy stawiają na czyste powietrze

W ramach czwartej edycji autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego samorządowcy zgłosili blisko 200 projektów, spośród których radni województwa wybrali 179 do dofinansowania. Z powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego wsparcie w wysokości blisko 350 tys. zł otrzyma 6 inicjatyw. Dotyczą one m.in. monitoringu jakości powietrza, zakupu oczyszczaczy powietrza do przedszkoli, czyszczenia na mokro dróg miejskich, akcji edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców czy zakupu drona do kontroli palenisk domowych. Otrzymane dofinansowanie pomoże mazowieckim gminom we wdrażaniu przepisów uchwały antysmogowej oraz działań naprawczych, wynikających z programu ochrony powietrza.

Blisko 570 tys. zł na ochronę klimatu

Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni, montaż lamp solarnych, nowe nasadzenia czy retencjonowanie wody – to przykłady projektów ekologicznych, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane na Mazowszu. W sumie powstanie 157 inwestycji, na których realizację władze regionu przeznaczą ponad 11,2 mln zł. Wsparcie w wysokości blisko 570 tys. zł otrzyma także 6 projektów z powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego.

Informacja prasowa: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Back to top button
Skip to content