Żyrardów

“Taxi dla seniora” do usług

Począwszy od lutego tego roku już ok. 300 osób skorzystało z nowej usługi społecznej ,,Taxi dla seniora”. Mieszkańcy Żyrardowa w wieku 60+, osoby samotne, niesamodzielne, z niepełnosprawnością, zakwalifikowane do skorzystania z usługi, mogą bezpłatnie udać się taksówką do urzędu, do lekarza, na zakupy, czy do kina, oczywiście na terenie Żyrardowa. To jedna z wielu usług Miasta, które poprawiają jakość życia starszym mieszkańcom naszego miasta, wspierają ich w codziennym funkcjonowaniu, zachęcają do aktywnego stylu życia.

Program Usług Społecznych Miasta Żyrardowa realizuje w ramach projektu unijnego Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. Z uwagi na charakter projektu, liczba odbiorców usług jest ograniczona.

Wykaz wszystkich usług dostępny jest na stronie https://cus-zyrardow.pl/uslugi-spoleczne/ lub na miejscu, w siedzibie CUS.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3 (dawny Miejski Ośrodek Społeczny w Żyrardowie). Czekamy na Państwa zgłoszenia pod nr tel.: 46 855 31 26 w. 12, kom. 519 441 704, mailem na adres uslugispoleczne@cus-zyrardow.pl, bądź osobiście w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej 3, w godz. 8.00 – 16.00.

Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Back to top button
Skip to content