Żyrardów

Ścieżka rowerowa wokół Zalewu Żyrardowskiego

Od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej powstaje ponadkilometrowa ścieżka rowerowa oraz kładka pieszo-rowerowa z tarasem widokowym dla rowerzystów. Nowo powstała ścieżka stworzy wraz z istniejącą w ul. Ziołowej pętlę wokół Zalewu Żyrardowskiego o łącznej długości ok. 2360 m, a jednocześnie dodatkowo skomunikuje miasto z gminami Radziejowice i Mszczonów. Rowerem będziemy mogli dojechać też do parku wodnego Suntago. 

Ścieżka rowerowa wybudowana zostanie z betonu asfaltowego. Będzie miała dokładnie 1103,74 m długości i 2 m szerokości. Ponadto wykonane zostaną przejścia dla pieszych, oświetlenie wzdłuż ścieżki oraz przejścia dla płazów. Z pewnością dużą atrakcją będzie kładka pieszo-rowerowa z tarasem widokowym. Kładka przebiegać będzie nad rzeką Pisią, w części południowo – wschodniej zalewu. Będzie ona jednoprzęsłowa, o konstrukcji stalowo – drewnianej, o szerokości 6 m, z wydzieloną przestrzenią do komunikacji rowerowej, połączoną ze ścieżką rowerową. Pozostałą część kładki zajmie taras widokowy z miejscami do siedzenia.

Wykonawcą zadania jest firma ROBOKOP Grzegorz Leonowicz z Milanówka. Prace powinny zakończyć się do końca tego roku. 

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

To pierwsza inwestycja wpisująca się w plan działań Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, choć realizowana jeszcze w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, z dofinansowaniem ze środków unijnych na poziomie 80 proc. 

pastedGraphic.png

Back to top button
Skip to content