Żyrardów

Rewitalizacja zabytkowych budynków mieszkalnych

Na terenie Żyrardowa trwają kompleksowe remonty zabytkowych budynków komunalnych. Po raz pierwszy w historii miasta rewitalizowane są budynki mieszkalne. Poprawi się komfort życia mieszkańców, poprzez poprawę stanu technicznego budynków oraz ich estetyki. 

W sumie odnowionych zostanie 10 budynków. Aktualnie trwają remonty budynków przy ul. Chopina 13 i 17. Rozpoczęły się także prace przy ul. Limanowskiego 18. Kolejnym przewidzianym do remontu jest budynek przy ul. Limanowskiego 25. W ramach tego projektu, w kolejnym etapie, wyremontowane zostaną również budynki przy w ul. Narutowicza 42, ul. Wyszyńskiego 12, ul. Armii Krajowej 10, ul. 1 Maja 31, 50, 52. 

Jakie prace prowadzone są w budynkach?

Zakres prac w poszczególnych budynkach jest nieco inny, jednak w każdym przypadku mamy do czynienia z kapitalnym remontem, obejmującym prace budowlane i termomodernizacyjne, służące poprawie stanu technicznego i estetyki budynków, zarówno wewnątrz – w częściach wspólnych, jak i na zewnątrz. To m.in. izolacja i ocieplenie fundamentów, remont elewacji, remont klatek schodowych, wymiany stolarki okiennej, remont i wymiana stolarki drzwiowej, remont dachu i pokrycia, wzmocnienie części belek stropowych, docieplenie dachu, remont kanałów wentylacyjnych, remont instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania. 

Ile kosztują remonty i z jakich środków są finansowane?

Inwestycje te prowadzane są w budynkach komunalnych, należących w 100 proc. do Miasta. Nie ma tu wspólnot mieszkaniowych, co oznacza że w kosztach nie partycypują mieszkańcy. Prace prowadzone są w ramach projektu „Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa”. Wartość projektu to 8 073 017,93 zł, z czego pozyskane dofinansowanie to 5 301 326,40 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta. 

– Przyzwyczailiśmy już mieszkańców do pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w naszym mieście. Jesteśmy w tym bardzo skuteczni – mówi Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. Warto jednak podkreślić, że jest to pierwsza wielomilionowa dotacja służąca poprawie warunków mieszkaniowych. Tak dużych inwestycji w budynkach komunalnych jeszcze nie było! To ogromny sukces Miasta a zarazem wielkie wyzwanie! Mamy bowiem do czynienia z inwestycjami, których realizacja wymaga zrozumienia ze strony mieszkańców i daleko idącej współpracy.  

Jak przebiega współpraca z mieszkańcami?

Prowadzenie tak szerokiego zakresu prac remontowo – budowlanych wiąże się z koniecznością przeniesienia najemców lokali w remontowanych budynkach do mieszkań zastępczych. To niezwykle trudny, skomplikowany proces zarówno dla Miasta, jako właściciela, jak i dla lokatorów.  

 – Perspektywa, że w ciągu dwóch najbliższych lat w kapitalny sposób poprawimy jakość życia mieszkańców zabytkowych domów komunalnych, motywuje nas do wytężonej a zarazem dobrze zorganizowanej pracy – podkreśla Prezydent. – Na szczęście większość lokatorów ze zrozumieniem podejmuje współpracę, mając świadomość, że należą do nielicznej grupy najemców komunalnych lokali mieszkalnych, którym poprawiamy warunki mieszkaniowe, nie obciążając ich domowych budżetów. Cieszę się, że mieszkańcy doceniają wysiłek i zaangażowanie pracowników Urzędu Miasta oraz miejskiej spółki PGM, by proces ten przebiegał jak najsprawniej. Remonty zawsze wiążą się z uciążliwościami, ale z pewnością zrekompensują je efekty. 

Realizacja całego projektu powinna zakończyć się w połowie 2022 roku. 

Back to top button
Skip to content