Puszcza Mariańska

Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

 Od 1 lipca wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Za stworzenie CEEB, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku!

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie masz dostępu do internetu to wypełnioną deklarację w wersji papierowej możesz złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska albo wysłać do urzędu listem poleconym na adres: Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska.

Aby złożyć deklarację przez internet należy wejść na stronę:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Do kiedy należy złożyć deklarację?

  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Back to top button
Skip to content