Żyrardów

Nowy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Od stycznia nowego roku stanowisko drugiego zastępcy Prezydenta Miasta Żyrardowa objął Przemysław Kopiec.

Drugi Zastępca Prezydenta wykonuje w imieniu Prezydenta Miasta zadania z zakresu:
– realizacji inwestycji, dla których inwestorem jest Gmina Miasto Żyrardów,
– ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ochrony przyrody, gospodarki wodnej,
– gospodarki nieruchomościami,
– planowania przestrzennego,
– zamówień publicznych realizowanych przez Miasto,
– współpracy z przedsiębiorcami na terenie Miasta.

Panu Przemysławowi Kopcowi życzymy pomyślnej realizacji powierzonych mu obowiązków oraz satysfakcji z pracy w Samorządzie Miasta Żyrardowa.

Back to top button
Skip to content