Żyrardów

Budowa parkingów “Parkuj i Jedź” w Żyrardowie

W dniu 1 sierpnia br. rozpoczynają się roboty drogowe w ul. Dekerta. Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy i budowę parkingów “Parkuj i jedź”. Po zakończeniu robót w ul. Dekerta, rozpocznie się przebudowa ul. Mielczarskiego. Wykonawcą jest firma GRANAR Sp. z o.o. z Warszawy.

Zakres prac w obu ulicach obejmuje budowę parkingów, przebudowę jezdni, chodników oraz remont istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych, wykonanie odwodnienia jezdni i chodników poprzez budowę kanału deszczowego, wpustów ulicznych i przykanalików. Ponadto wybudowane zostanie energooszczędne oświetlenie, system monitoringu wizyjnego, kanalizacja teletechniczna. Na parkingu zlokalizowanym w pasie drogowym ul. Dekerta powstanie 17 miejsc postojowych dla samochodów i 20 miejsc parkingowych dla rowerów. Na parkingu w ul. Mielczarskiego oraz na działkach w sąsiedztwie drogi, wybudowanych zostanie łącznie 35 miejsc postojowych dla samochodów i 20 miejsc parkingowych dla rowerów. Na każdym parkingu zamontowana zostanie wiata na rowery.  

Początek robót oznacza utrudnienia w ruchu drogowym. Prosimy kierowców o stosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu. Umowny termin zakończenia prac to 30 listopada br. 

Inwestycja realizowana jest dzięki pozyskanym przez Miasto środkom zewnętrznym w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie na poziomie 80% stanowią środki Unii Europejskiej i w 9 % z budżetu państwa.

pastedGraphic.png  

Back to top button
Skip to content