Ważne!Żyrardów

“Trójka” doczeka się rozbudowy

Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski podpisał umowę na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Żyrardowie. Szkoła od dłuższego czasu pęka w szwach i mimo
posiadania oddziału przy ulicy Parkingowej, ciągle brakuje miejsc dla nowych uczniów. 

Trójka to największa szkoła w Żyrardowie, w której uczy się ponad tysiąc
uczniów i pracuje ponad setka nauczycieli. Północna dzielnica miasta,
gdzie znajduje się szkoła, to obecnie
najszybciej rozbudowujący się rejon
Żyrardowa, gdzie wciąż przybywa nowych mieszkańców. W efekcie potrzeba też coraz więcej miejsc dla nowych
uczniów. W nowej, dobudowanej części
szkoły, powstanie m.in. 12 dodatkowych sal lekcyjnych, szatnie oraz świetlica. W planach jest również  zagospodarowanie terenu na zewnątrz placówki.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Potrwa w sumie około 3 lat. Prowadzona będzie w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu zakłócać normalne funkcjonowanie szkoły.

– Ten budynek został oddany do użytku w 1996 roku. W tym czasie Osiedle
„Wschód” bardzo nam się rozrosło.
W związku z tym te potrzeby oświatowe są również coraz większe. A żeby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki
lokalowe, zapadła decyzja o rozbudowie szkoły i dziś podpisaliśmy umowę
z podwykonawcą – mówił prezydent Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na ponad 16,5 mln zł, z czego
ponad 70% procent pochodzić będzie
z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W tej ważnej dla społeczności szkolnej uroczystości uczestniczyły
również dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 3 Mariola Mońko oraz Przewodnicząca Rady Rodziców, Justyna Obłąkowska.

Back to top button
Skip to content