EdukacjaWażne!

Sylwia Pietryga z tytułem “Opiekuna Stypendysty roku 2020/2021”

To czwarta edycja konkursu na „Opiekuna Stypendysty Roku 2020/2021”. Spośród nauczycieli, którzy w ubiegłym roku szkolnym opiekowali się stypendystami marszałka, wybrano 36 najlepszych. W gronie laureatów znalazła się Sylwia Pietryga z Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie. 18 października laureaci odebrali nagrody z rąk marszałka Adama Struzika i Elżbiety Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego oraz Krzysztofa Skolimowskiego przewodniczącego sejmikowej Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opieka nad uzdolnionymi uczniami to wyjątkowy rozdział w pracy pedagoga zauważa marszałek Adam Struzik.

Oznacza nie tylko ogromną odpowiedzialność, ale wiąże się też z dodatkowym czasem, jaki  nauczyciel poświęca na pracę ze swoim podopiecznym i umiejętnością inspirowania dzieci i młodzieży do zdobywania wiedzy. To tak naprawdę wspólne przekraczanie granic, poszukiwanie nowych rozwiązań i wiadomości. Wyjście poza ramy standardowego procesu edukacji. Bez poświęcenia i zaangażowania nie będzie efektu, dlatego tym bardziej takich ludzi, którzy z chęcią i pasją robią coś dla innych, trzeba nagradzać.

W konkursie „Opiekun stypendysty 2020/2021” wzięli udział nauczyciele, pedagodzy szkolni oraz doradcy zawodowi, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi projekty edukacyjne w ramach dwóch programów stypendialnych samorządu Mazowsza – „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”) w ubiegłym roku szkolnym.

Jak zauważa członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc konkurs jest dobrym podsumowaniem ubiegłorocznej edycji tych dwóch projektów stypendialnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z Mazowsza.

Stypendia są nagrodą dla najlepszych uczniów za ich pracę i ogromną wiedzę. Ale na wyróżnienie zasługują również nauczyciele, opiekunowie tych niezwykle utalentowanych młodych ludzi, którzy każdego dnia towarzyszą im w tej podróży po świecie wiedzy.

Komisja konkursowa, w której pracach brali udział m.in. przedstawiciele kuratorium oświaty oraz mazowieckich samorządowych centrów doskonalenia nauczycieli, wybrała 36 laureatów. Wśród nich znalazła się Sylwia Pietryga z Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie. Każdy z wyróżnionych pedagogów otrzymał nagrodę finansową w wysokości 3 tys. zł.

W poprzednim roku szkolnym byłam opiekunem projektów dwóch zdolnych uczennic Julii Bednarz i Gosi Wilskiej. Ale tak naprawdę pomagałam jeszcze pod kątem fotograficznym trzeciej naszej stypendystce, Oldze Gadomskiej. W roku 2021 aż pięcioro uczniów z naszej szkoły otrzymało stypendia, w tym trójka z klas o profilu multimedia i fotografia. Zostałam wyróżniona za pomoc przy projekcie Julki Bednarz. Moja uczennica zrealizowała piękny, wzruszający film o schronisku dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie. Pomagałam jej oczywiście od momentu wniosku, poprzez okres preprodukcji, produkcji, postprodukcji aż po promocję filmu. Istotne jest to, że Julka, poza tworzeniem fotografii w ubiegłym roku szkolnym nie miała jeszcze w podstawie programowej zagadnień, które realizowała tworząc ten film. Tak więc cały proces był dla niej nowy. Dopiero teraz uczę ich zagadnień związanych z produkcją filmową. Julka dzięki stypendium kupiła m.in. aparat i nauczyła się wdrażać w życie zdobytą wiedzę. Towarzyszyłam jej przy każdym nagraniu, które później pod moim okiem zmontowała, dodając odpowiednią muzykę i dźwięki. Założyłam na Facebooku profil „Stypendyści Elektryka” na którym prezentujemy od tego roku prace naszych stypendystów, www.facebook.com/Stypendyści-Elektryka. I tam oczywiście znajduje się materiał przygotowany przez Julię Bednarz. Jestem szczęśliwa, że mogę pracować z uczniami pełnymi pasji i chęci do pracy, i do własnego rozwoju. To jest dla mnie najważniejsze. Dobrze wykonana praca to taka, z której owoców wszyscy są zadowoleni. I odbiorcy i twórcy – mówi Sylwia Pietryga. 

Krzysztof Skolimowski  przewodniczący sejmikowej Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego dodaje, że niezwykle ważnym aspektem w edukacji jest współpraca między nauczycielami a uczniami.

Ta wzajemna korelacja jest gwarantem sukcesu. Szczególnie uzdolniona młodzież potrzebuje wsparcia kadry pedagogicznej, by osiągać bardzo dobre wyniki w nauce i zajmować czołowe miejsca w konkursach czy olimpiadach wiedzy. 

Podczas uroczystej gali kliku stypendystów przedstawiło swoje zwycięskie projekty m.in.: „Kropla wody- kroniką życia na Ziemi”, „Zgłębienie wiedzy o otaczającym mikro i makro świecie. Otwieranie się na inne kultury poprzez przełamywanie komunikacyjnej bariery języka angielskiego”, „ZUS, PIT i VAT- to jest łatwe”, „Gotuję, dekoruję, nie marnuję żywności” oraz „Robot do kostki Rubika”.

Back to top button
Skip to content