EdukacjaRadziejowice

Doposażenie szkoły w Kuklówce Radziejowickiej

Sześć szkół z subregionu żyrardowskiego otrzyma wsparcie w ramach unijnego projektu realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego. Do szkół trafią nowe komputery, laptopy, projektory multimedialne, drukarki laserowe i oprogramowanie umożliwiające naukę zdalną. Tegoroczna wartość projektu to blisko 22 mln zł, które zostaną rozdysponowana do 130 szkół na Mazowszu.

Tradycyjny system nauczania został dotkliwie zweryfikowany przez pandemię COVID-19, co przekłada się na zmianę potrzeb uczniów i szkół w związku z obowiązkiem edukacji. W minionym roku w ramach unijnego projektu realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego doposażonych zostało 236 szkół. W tym roku z dofinansowania skorzysta
kolejnych 130 placówek, z czego 6 z subregionu mazowieckiego.

W powiecie żyrardowskim do projektu zakwalifikowała się Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej i Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Żyrardowie. To szkoły, które wcześniej nie otrzymały wsparcia na doposażenie nauczania zdalnego.

– Cieszę się, że nasza szkoła została zakwalifikowana do tego projektu. Miniony rok szkolny i konieczność nauczania zdalnego pokazały nam, jak ważne jest odpowiednie wyposażenie szkoły, a także uczniów i nauczycieli, by możliwe było kształcenie uczniów na odpowiednim poziomie – mówi Sylwia Król, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce.

Lista szkół z dofinansowaniem z subregionu żyrardowskiego:

  1. Gmina Rybno – sochaczewski Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Zygmunta Pruskiego.
  2. Gmina Mogielnica – grójecki Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy.
  3. Miasto Żyrardów – żyrardowski Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Żyrardowie.
  4. Gmina Pniewy – grójecki Publiczna Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Marii Kolbego.
  5. Gmina Radziejowice – żyrardowski Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej.
  6. Gmina Warka- -grójecki Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi.
Back to top button
Skip to content