Wiskitki

Rozbudowa szkoły we Franciszkowie – I etap

Zwiększy się przestrzeń dla uczniów

W pierwszym etapie prac powstała nowa sala oraz łącznik. Powstaną dodatkowe sale dydaktyczne. Nowy budynek rozwiąże dotychczasowe problemy lokalowe placówki. Dochodziło do sytuacji, kiedy uczniowie odbywali zajęcia w systemie rotacyjnym, z powodu braku wystarczającej ilości pomieszczeń.

Zakończył się pierwszy etap budowy. Zostały postawione mury i zadaszanie. Całe przedsięwzięcie kosztowało ponad 900 000 zł, a cała kwota pochodzi z budżetu Gminy Wiskitki. Inwestycja była długo wyczekiwana przez mieszkańców, uczniów i nauczycieli. Gmina mocno inwestuje pomimo pandemii. Za około dwa miesiące rozpoczniemy procedowanie kolejnego przetargu na drugą część prac budowlanych  mówi Rafał Mitura, burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki.

Wielkie oczekiwanie

Dotychczas dzieci korzystały z sali gimnastycznej mieszczącej się w oddzielnym budynku. Uczniowie są zmuszeni do przechodzenia z jednego obiektu do drugiego. Przy niekorzystnych warunkach pogodowych jest to niekomfortowe i sprzyja przeziębieniu – szczególnie po lekcji WF. Po oddaniu nowego obiektu do użytku uczniowie i nauczyciele zyskają nowe możliwości. Dostępna będzie dodatkowa przestrzeń do ćwiczeń i swobodnej zabawy. Możliwe będzie też organizowanie imprez szkolnych bez ścisku i ograniczeń. Tego w placówce brakowało.

Budowlana historia Szkoły

Początki istnienia placówki we Franciszkowie sięgają lat 20. ubiegłego wieku. W 1926 roku zbudowano pierwszą część szkoły, natomiast w roku 1970 została ona przebudowana. Nastąpiła reforma oświatowa w wyniku której okazało się, że powstała baza materialna nie jest wystarczająca. Podjęto prace budowlane w wyniku których szkoła pozyskała sześć dodatkowych pomieszczeń lekcyjnych, pokój nauczycielski, bibliotekę oraz dwa pokoje mieszkalne.  Na początku lat 90. rozbudowane zostało nowe skrzydło przynależące do istniejącego. W efekcie modernizacji wyposażono szkołę w centralne ogrzewanie, ubikacje, dwie sale lekcyjne, szatnię, gabinet lekarski oraz zaplecze socjalne. Następnie wyremontowano i rozbudowano budynek starej sali gimnastycznej, co nastąpiło w 2002 roku. 10 lat później oddano do użytku wielofunkcyjny kompleks rekreacyjno-sportowy „Orlik”.

Back to top button
Skip to content