Wiskitki

Jest wniosek o preferencyjny zakup węgla w 2023 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki informuje, że dostępny jest już wniosek o preferencyjny zakup węgla w 2023 roku, który trzeba zło- żyć w tutejszym Urzędzie. Druk dostępny w zakładce „Dla Miesz- kańca” – wnioski i formularze oraz w budynku Urzędu.

Wnioski będą przyjmowane od 2 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r. Ter- min ostatecznego odbioru węgla do 29 kwietnia 2023 r. W przypadku pytań zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki – pokój nr 18. Szczegółowe informacje można też uzyskać pod nr tel. 46 854 50 30 i 46 854 50 21.

Informacja prasowa: UMiG Wiskitki

Back to top button
Skip to content