Wiskitki

Opłata za śmieci bez zmian!

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właści- cieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązująca w 2023 roku pozostaje bez zmian w stosunku do roku 2022 i wynosi:

1. W zabudowie jednorodzinnej – 28,00 zł. od 1 osoby,
2. Dla rodzin w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady – 24,08

zł. od 1 osoby,

  1. Dla rodzin wielodzietnych w zabudowie jednorodzinnej posiadających ważne Karty Dużej Rodziny – 24,08 zł. od 1 osoby,
  2. Dla rodzin wielodzietnych w zabudowie jednorodzinnej posiadających ważne Karty Dużej Rodziny i kompostujących bioodpady – 20,16 zł. od 1 osoby,
  3. W zabudowie wielolokalowej (bloki, kamienice) – 26,00 zł. od 1 osoby,
  4. dla rodzin wielodzietnych w zabudowie wielolokalowej posiadających ważne

    Karty Dużej Rodziny –22,36 zł od 1 osoby.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbiera- nymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 191,90 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2023 roku zmianie uległ harmonogram odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zbieranych. Nowy harmonogram znajduje się w zakładce – Dla mieszkańca – Gospodarka odpadami.

Informacja prasowa: UMiG Wiskitki

Back to top button
Skip to content