Mszczonów

Ponad 4,5 mln zł dofinansowania na ul. Żukowską

W poniedziałek, 19 czerwca, w Delegaturze Urzędu Mazowieckiego w Płocku Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek podpisał umowę o dofinansowanie na kwotę ponad 4,5 mln zł. Wsparciem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg objęte będzie zadanie „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w miejscowościach Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice”. W imieniu drugiej strony umowę podpisał Wojewoda Mazowieckie Tobiasz Bocheński.

Całkowita wartość prac to ok. 9,1 mln zł. Inwestycja będzie miała charakter dwuletni, a zakończenie modernizacji drogi jest planowane do 28 czerwca 2024 r. Uroczystość przekazania środków finansowych dla samorządów z regionów warszawskiego i płockiego odbyła się z udziałem gości: Poseł na Sejm RP Anny Cicholskiej, Marka Martynowskiego Senatora RP, Wojewody Mazowieckiego Tobiasza Bocheńskiego oraz Marleny Mazurskiej Kierownika Delegatury MUW w Płocku.

W ramach inwestycji rozbudowany będzie odcinek ulicy Żukowskiej o długości 0,987 km. Zakres planowanych prac obejmuje powstanie jezdni o szerokości 6 m (pas ruchu 3 m), budowę chodników (strona prawa długości 939 mb, strona lewa 751,5 mb), ścieżki rowerowej dwukierunkowej o długości 918 m (min. szer.2 m), przebudowę 3 skrzyżowań w tym jednego z drogą gminną,
rondo z projektowaną drogą gminną i drugie z drogą powiatową, budowę 5 przejść dla pieszych (4 z azylami i 1 bez), oznakowanie poziome i pionowe,oświetlenie układu drogowego, budowę odwodnienia wraz ze zbiornikiem retencyjnym, wykonanie zjazdów, przebudowę kolidującej linii niskiego napięcia oraz wodociągu, a także budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej. Informacja prasowa: Dagmara Bednarek, GCI Mszczonów

Back to top button
Skip to content