Mszczonów

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mszczonów na lata 2023-2032

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mszczonów na lata 2023-2032

Uprzejmie informujemy, że od dnia 6 kwietnia 2023 r. do dnia 5 maja 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mszczonów na lata 2023-2032. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

• zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej przez wypełnienie formularza dostępnego w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów (pokój 22), oraz w formie elektronicznej, pod adresem: https://www.bip.mszczonow.pl/604,gminny-program-rewitalizacji

• spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 17 kwietnia 2023 r. klikając w podany link: https://forms.office.com/e/b4zJDs3APT. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego

• przez elektroniczny formularz ankiety: https://forms.office.com/e/5NitfV5v9E

Tekst: UG Mszczonów

Back to top button
Skip to content