Mszczonów

Ich greckie praktyki

Koniec tygodnia to doskonała okazja do podsumowań. Tak też postąpiono w mszczonowskim Zespole Szkół. W piątek, 16 czerwca, na sali gimnastycznej liczne grono gości, pedagogów i uczniów podsumowało tegoroczne praktyki w Grecji. Zagraniczny wyjazd podopiecznych placówki zorganizowano w ramach programu Erasmus +, z dofinansowaniem z Unii Europejskiej.

Zawodowe doświadczenie w Grecji w tym roku nabyło 26 uczniów – 14 spedytorów oraz 12 ekonomistów z klas 2, 3 i 4 Technikum. Tym razem swoje kwalifikacje poszerzali również pedagodzy.
Dwie nauczycielki z Zespołu Szkół odbyły praktykę zawodową job shaddowing. W ten sposób nie tylko pogłębiły swoją znajomość języka angielskiego, ale przede wszystkim mogły obserwować metody nauczania swoich greckich odpowiedników.

Uroczyste podsumowanie rozpoczęła dyrektor Dorota Powązka, która przedstawiła główne cele zagranicznych praktyk i korzyści, które dają uczniom takie wyjazdy. Po niej głos zabrali także zaproszeni przedstawiciele starostwa powiatowego, organu prowadzącego szkołę.

Wśród zgromadzonych gości znaleźli się również dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych – Urszula Gowin (SP Osuchów) i Grzegorz Olczak                    (SP Lutkówka), a także przedstawicielka Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości Katarzyna Skórzyńska. Zespół Szkół od lat współpracuje z tym zrzeszeniem. wspólnie organizując praktyki zawodowe dla swoich wychowanków.

Głównymi bohaterami spotkania byli jednak uczniowie. Przedstawiciele praktykantów omówili swoje wrażenia po wyjeździe, który był okazją nie tylko do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, ale również do poznania kultury – tej współczesnej, i tej antycznej.

W trakcie uroczystości symbolicznie otwarto również w pełni wyposażoną pracownię dla hotelarzy, w której będą mogli szlifować swoje umiejętności praktyczne, także kulinarne. Na zakończenie wszyscy wzięli udział w poczęstunku, który składał się, oczywiście, z greckich specjałów.

Informacja prasowa: Dagmara Bednarek,
GCI Mszczonów

Back to top button
Skip to content