Gospodarka

Niewłaściwie segregujemy odpady. Grozi nam wzrost cen za śmieci!

Wydawałoby się, że segregowanie odpadów stało się już naturalną, codzienną, oczywistą czynnością. Wydaje się, że coraz większa jest nasza świadomość ekologiczna, wiemy że segregacja odpadów to nasz obowiązek, co więcej – rozumiemy jego sens. Niestety rzeczywistość ukazuje nas, żyrardowian w złym świetle. Za zbyt swobodne podejście do segregowania odpadów możemy słono zapłacić.

Dane przekazywane sukcesywnie przez operatora miejskiego systemu gospodarowania odpadami grzmią na alarm, pokazują że coraz gorzej segregujemy odpady, a co najgorsze – jeśli tendencja ta utrzyma się, będzie znacząca podwyżka opłat za odbiór odpadów. Przepisy prawa nie pozwalają bowiem gminom dopłacać do systemu. Za niewłaściwą segregację odpadów zapłacą więc mieszkańcy z własnej kieszeni.

Na terenie naszego Miasta od kilku miesięcy obserwujemy wyraźny wzrost ilości produkowanych przez mieszkańców odpadów oraz niestety brak zaangażowania dużej części społeczności w proces właściwej segregacji odpadów, szczególnie w zabudowie wielorodzinnej.

Z danych Urzędu Miasta wynika, że poziom zbiórki selektywnej, jeśli chodzi o jakość odpadów, jest na niskim poziomie. Miesięcznie zbieranych z terenu nieruchomości zamieszkałych jest ponad 1000 ton odpadów komunalnych, z czego blisko 70% stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady. Aby stawki utrzymać mniej więcej na dotychczasowym poziomie, musimy dążyć do odwrócenia proporcji zebranych odpadów segregowanych (70%), do zmieszanych (30 %).

Musimy pamiętać, że odpady zmieszane są najdroższe, jeśli chodzi o koszty zagospodarowania i unieszkodliwiania w instalacjach. Dlatego właśnie, w najbliższej przyszłości może się okazać, że jeśli nie będzie większego zaangażowania społeczności lokalnej, która te odpady produkuje, grozi nam znacząca podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami. Aktualnie Żyrardów ma jedną z najniższych stawek w regionie za odbiór odpadów. Niestety wkrótce może to się zmienić.

W praktyce lepsza segregacja odpadów, to gwarancja odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji odpadów w instalacjach, gdzie koszt zagospodarowania odpadów jest zdecydowanie niższy w porównaniu do instalacji, gdzie przyjmowane są odpady niesegregowane (zmieszane).

Back to top button
Skip to content