GospodarkaWażne!Żyrardów

Modernizacja XXI wieku

14 listopada w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. odbyła się konferencja podsumowująca unijny projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”. Realizacja zajęła 6 lat, bo dokładnie 23 listopada 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014-2020, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Całkowita wartość projektu wynosi 74 045 753,17 zł.

W ramach projektu zrealizowano: 10 zadań inwestycyjnych związanych z budową  sieci kanalizacji sanitarnej – 13,54 km/ 1 340 osób, 9 zadań inwestycyjnych związanych z budową i przebudową sieci wodociągowej – 2,97 km/ 200 osób, zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do inspekcji TV kanalizacji, wdrożenie systemu GIS – inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi,    modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie, przebudowa oczyszczalni ścieków w Żyrardowie – agregat prądotwórczy i agregat kogeneracyjny, przebudowa przepompowni przy ul. Gdańskiej w Żyrardowie.

– Dziś znajdujemy się na terenie oczyszczalni ścieków, gdzie nakłady inwestycyjne były największe, bo ponad 36 mln zł. Cały projekt współfinansowany  z funduszy unijnych – tłumaczył prezes PGK Żyrardów, Michał Klonowski. – W tym roku kończymy ten projekt. Czekamy na kolejne środki. A oczyszczalnia i w ogóle infrastruktura wodno-ściekowa nie pozwala na odrobinę odpoczynku, dlatego czekamy na kolejną perspektywę unijną. (…) Stopień skanalizowania w Żyrardowie jest bardzo wysoki, a w kolejnych krokach wydaje mi się, że powinniśmy się kierować w stronę remontów i modernizacji tego, co mamy, żeby zapewnić jakość i funkcjonalność na kolejne lata.

Dzięki projektowi udało się uporządkować gospodarkę wodno-ściekowej na terenie Żyrardowa, zwiększyć stopień skanalizowania, dzięki wybudowaniu ponad 13,5 km sieci kanalizacji sanitarnej. Samej sieci wodociągowej wybudowano prawie 3 km. Dzięki temu 1340 osób może korzystać z ulepszonego oczyszczania ścieków, a 200 osób zyskało możliwość korzystania z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. Przebudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, poprawiono efektywność produkcji biogazu.

Czuję dumę i radość, bo dzięki budowie nowej kanalizacji w Żyrardowie szansę tym, którzy chcą z tej kanalizacji korzystać. To jeden z warunków rozwoju naszego miasta w zakresie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i jednorodzinnego. Poza tym w ramach tego projektu została zmodernizowana oczyszczalnia. To technologicznie XXI wiek – mówił prezydent Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski. – Chciałbym podziękować pracownikom z prezesem Michałem Klonowskim na czele, wykonawcom, inspektorom, że ten 3 etap dotarł do końca. To dobra informacja również dla tych, którzy czekają na budowę i remonty dróg. Zgodnie z logiką, najpierw budujemy sieć wodociągowa, a dopiero później budujemy drogę. Biorąc pod uwagę, że wybudowanych zostało ponad 13 km wodociągów, to z pewnością budzi nadzieję na budowę tych dróg – wyjaśniał prezydent.

Całość projektu zakończy się z końcem 2023 roku, choć właściwe efekty ekologiczne dopiero na koniec 2024 roku. Nie oznacza to jednak, że spółka PGK Żyrardów spoczęła na laurach.

W tej chwili na horyzoncie mamy program unijny Feniks. To program dedykowany wodzie. Obecnie jesteśmy na etapie oceny kryteriów. Z pewnością będziemy również stawiać kroki w kierunku niezależności energetycznej. Obecnie jest ona głównym czynnikiem kosztotwórczym na terenie oczyszczalni, więc będziemy się starać jak najbardziej efektywnie wykorzystywać infrastrukturę, którą mamy: kogeneratorów, zbiornika biogazu, komór produkujących biogaz tak, żeby zmniejszyć lub przynajmniej utrzymać cenę za ścieki – dodał prezes Michał Klonowski.

Każde kolejne kroki spółki utrzymują jej pozycję leadera wśród miejskich spółek w dziedzinie nowoczesności i ekologii.

Back to top button
Skip to content