GospodarkaMszczonów

Modernizacje remiz strażackich

Trwają inwestycje polegające na rozbudowach siedzib lokalnych organizacji strażackich. Modernizacje objęły trzy remizy OSP – w Piekarach, Grabcach Towarzystwie i Zbiroży.

Celem zadania dotyczącego pierwszej jednostki jest przebudowa istniejącego obiektu do stanu surowego zamkniętego wraz z pokryciem dachowym. Zrealizowane prace sprawią, że strażacy z OSP Piekary zyskają budynek o większej powierzchni. Poprawi to funkcjonalność remizy, która zyska przestrzeń do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego, kolejne miejsce parkingowe dla samochodu gaśniczo-ratunkowego oraz salę konferencyjną przeznaczoną na spotkania członków jednostki.

Zakres prac prowadzonych w OSP Piekary obejmuje roboty rozbiórkowe, przygotowanie terenu i placu budowy, roboty ziemne i remontowe, wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych, izolacji poziomych i pionowych stanu zerowego, ścian parteru – konstrukcyjnych i działowych, stropu nad parterem, konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego z obróbkami, posadzki, montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarskich. Ponadto prace obejmują wykonanie instalacji centralnego ogrzewania podposadzkowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej podposadzkowej. Łączna wartość robót budowlanych to ok. 1 mln zł.

Powoli dobiega końca modernizacja budynku OSP Grabce Towarzystwo. Prace polegały na przebudowie i remoncie istniejącej remizy oraz dobudowie nowej części. W obecnym obiekcie podniesiony został dach a także stworzone dodatkowe miejsce dla pomocniczego samochodu straży, szatnia i zaplecze sanitarne dla strażaków. W nowej części mieści się sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym.

Prace objęły również działkę, na której znajduje się remiza OSP Grabce Towarzystwo. Teren wokół strażnicy został utwardzony kostką betonową a także zyskał nowe ogrodzenie i bramy wjazdowe. Budynek wyposażono w instalację centralnego ogrzewania, wodną oraz kanalizacyjną. Źródłem ciepła do ogrzania remizy oraz wytwarzania ciepłej wody użytkowej jest nowa pompa ciepła. Wartość całej modernizacji obiektu to ok. 1,3 mln zł.

Intensywne prace budowlane trwają również w Zbiroży. Także i tam dotyczą one nie tylko strażackiej remizy, ale również zajmowanej przez nią działki. Modernizacja polegać będzie na przebudowie obecnego obiektu a także dostawieniu nowej części. W istniejącym budynku OSP Zbiroża podniesiony zostanie dach. Zyska on również dodatkowe miejsce dla drugiego wozu bojowego i zaplecze sanitarne oraz szatnię dla strażaków.

Nowa część remizy będzie miała charakter parterowy i mieścić będzie salę wielofunkcyjną z zapleczem. Jej przeznaczeniem będą spotkania członków czy szkolenia. W ramach prac utwardzony zostanie teren wokół strażnicy a także zamontowane będą nowe ogrodzenie i brama wjazdowa. Obiekt OSP Zbiroża również będzie ogrzewany za pomocą pompy ciepła. Wartość planowanych prac to ok. 1,2 mln zł.

Informacja prasowa GCI w Mszczonowie

Back to top button
Skip to content