EdukacjaWażne!

Znamy wyniki egzaminu ósmoklasistów w Żyrardowie

1 lipca w szkołach podstawowych podsumowano wyniki egzaminów ósmych klas. Mamy zestawienie wyników szkół na terenie Żyrardowa.

Szkoła Podstawowa nr 1:

Język polski – 58 proc.

Matematyka – 52 proc.

Język angielski – 65 proc.

100 proc. z matematyki uzyskało 2 uczniów

100 proc. z języka angielskiego uzyskało 12 uczniów

24 uczniów otrzymało średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty powyżej 80%. W tym 6 uczniów otrzymało wyniki powyżej 90 proc. Najlepiej egzamin ósmoklasisty napisała uczennica z oddziału dwujęzycznego ze średnią 95 proc. i 5,5 średnią ocen.

8 uczniów napisało egzamin z matematyki na 96 proc., a 17 uczniów napisało egzamin z języka angielskiego powyżej 90 proc. 16 uczniów ukończyło szkołę ze średnią ocen powyżej 5,00 i średnią z egzaminu ósmoklasisty powyżej 80 proc.

Szkoła Podstawowa nr 2:

Język polski – 36,3 proc.

Matematyka – 33,43 proc.

Język angielski – 42.9 proc.

Najlepsi uczniowie:

100 proc. j. ang., 92 proc. matematyka 98 proc. j. angielski 96% j. ang. 96% j. ang., 92% matematyka 95% j. ang. 98% j. ang. 96% j. ang.

Szkoła Podstawowa nr 3:

Język polski – 67 proc.

Język angielski – 82 proc.

Język rosyjski – 100 proc.

Matematyka – 68 proc.

15 uczniów uzyskało 100 proc. z matematyki, 21 z j. angielskiego i jedna z j. rosyjskiego.

Szkoła Podstawowa nr 4:

Język polski – 60 proc.

Matematyka – 55 proc.

Język angielski – 67 proc.

Wyniki w szkole odpowiadają średniej krajowej. 6 uczniów zdobyło 100 proc. z jęz. angielskiego, 2 uczennice 100 proc. z matematyki. 6 uczniów otrzymało powyżej 90 proc. ze wszystkich przedmiotów. 16 uczniów otrzymało ponad 80 proc. razem ze wszystkich egzaminów, w tym 6 uczniów powyżej 90 proc. ze wszystkich egzaminów razem. Osiemnaścioro uczniów otrzymało 70 i więcej procent ze wszystkich egzaminów. Kolejnych czternaścioro otrzymało powyżej 60 proc. ze wszystkich.

Szkoła Podstawowa nr 6:

Język polski – 55 proc.

Matematyka – 52 proc.

Język angielski – 67 proc.

Język rosyjski – 74 proc.

100 proc. z matematyki uzyskało 2 uczniów, 100 proc. z angielskiego uzyskało 5 uczniów, jęz. rosyjski – 1 osoba. 100 proc. z języka polskiego nikt nie zdobył

Szkoła Podstawowa nr 7:

Język Polski – 58 proc.

Matematyka – 50 proc.

Język angielski – 59 proc.

Jedna osoba z matematyki uzyskała 100 proc.; 10 osób z języka angielskiego uzyskało 100 proc.

Back to top button
Skip to content