Ważne!Wywiad

Zmiany w wydziale komunikacji starostwa

Przez wiele lat przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Żyrardowie codziennie od wczesnych godzin porannych do popołudniowych ciągnął się sznur osób oczekujących na załatwienie sprawy w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych. Po zmianie starosty problem zaczął być medialny i szczególnie zauważalny przez byłą p. starostę Beatę Sznajder, mszczonowskich radnych i jedno z żyrardowskich wydawnictw. W artykułach opisujących sytuację w starostwie próżno jednak szukać wypowiedzi obu stron – urzędników i petentów, co powinno być podstawą rzetelnej pracy dziennikarskiej. Była starosta cały czas forsuje pomysł utworzenia delegatur starostwa powiatowego w Mszczonowie i Wiskitkach na co nowy starosta, zarząd i rada powiatu nie wyraża zgody. W raporcie o stanie powiatu, który na ostatniej Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego prezentował Starosta Krzysztof Dziwisz można zauważyć bardzo duże zwiększenie ilości spraw w wydziałach licząc rok do roku. 

Zarząd Powiatu wraz z Dyrektorem Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Zdzisławem Bocianem podjęli szereg działań by rozładować kolejki i przyspieszyć realizację usług. W ostatnich tygodniach tłum interesantów zamienił się w pojedyncze osoby, które pojawiają się w urzędzie na kilka minut przed spotkaniem z urzędnikiem czekającym przy okienku. 

Przyjrzeliśmy się zmianom, a także sposobie funkcjonowania biletomatu, byliśmy kilkakrotnie w urzędzie, obserwowaliśmy nowy system biletomatu, dostępne terminy dla poszczególnych spraw i podglądaliśmy stan kolejki odświeżany co 10 sekund na stronie internetowej biletomat.powiat-zyrardowski.pl. W nowej odsłonie biletomatu rzeczywiście bez problemu można zarezerwować termin by załatwić swoje sprawy. Najbardziej oblegane okienka rejestracji pojazdów mają w momencie pisania tego tekstu (2 lipca 2021) najbliższy wolny termin 13 lipca o godzinie 8:55 więc należy odczekać 10 dni. Biorąc pod uwagę 30 dniowy ustawowy termin rejestracji pojazdu jest bardzo dobrze.

Porozmawialiśmy o tych zmianach z Dyrektorem Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych panem Zdzisławem Bocianem.

Agata Wagner: Z jakimi problemami dotychczas spotykali się interesanci podczas rejestracji wizyty w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych?

Zdzisław Bocian: Dotychczas należało na stronie internetowej w sekcji biletomatu dokonać wyboru usługi z listy i zarezerwować termin na konkretną datę i godzinę. Możliwa była rejestracja na jedno stanowisko w odstępie 30 minut. Interesant mógł się zarejestrować na kolejną wizytę z wyprzedzeniem 14-dniowym. Często te terminy były całkowicie zablokowane, zdarzało się niestety i zdarza w dalszym ciągu, że interesant termin zablokował i przy okienku się nie pojawił. Obecnie możliwa jest rejestracja na dwa stanowiska obsługujące, co oczywiście podwaja liczbę obsługiwanych osób. Dodatkowo wydłużyliśmy terminy rejestracji – interesanci mogą zapisywać się na wizytę z wyprzedzeniem czterech tygodni – przypominam, że dotychczas było to 14 dni.

AW: Czy obowiązują terminy np. związane z rejestracją pojazdów? Przewidziano grzywny w tym zakresie?

ZB: Tak. Mogą zostać nałożone kary za niezgłoszenie w ciągu miesiąca nabycia lub zbycia pojazdu. Mamy obowiązek powiadomić urząd w ciągu 30 dni od tego typu zdarzenia, w przeciwnym razie grozi nałożenie grzywny w wysokości od 200 do 1000 zł.

AW: Kiedy formalnie rozpoczyna się proces rejestracji pojazdu?

ZB: Proces rejestracji zaczyna się w momencie wrzucenia dokumentów do skrzyni podawczej lub w chwili zarejestrowania wizyty w urzędzie poprzez stronę internetową i otrzymanie indywidualnego numeru do wpisania w biletomacie w dniu wizyty.

AW: Jak często opróżniana jest skrzynia podawcza?

ZB: Skrzynia opróżniana jest dwa razy dziennie. Zlokalizowana jest w pomieszczeniu w którym znajdują się pracownicy ochrony funkcjonujący całodobowo.

AW: O czym interesant powinien pamiętać w dniu wizyty, by na pewno swoją sprawę załatwił?

ZB: Należy pamiętać, że możliwa jest rejestracja pojedynczej sprawy. Jeżeli interesant chce dokonać rejestracji trzech pojazdów, musi zarejestrować trzy wizyty. Rejestracja jednego pojazdu została skrócona z 30 minut do 25 minut. Chcemy uniknąć sytuacji w której czas obsługi interesanta z powodu kumulacji spraw wydłuży się, a w kolejne oczekuje już kolejna osoba. Ważne jest również, aby interesanci posiadali komplet niezbędnych dokumentów. Na stronie Powiatu Żyrardowskiego w zakładce Karta Usług w zakładce Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych dostępne są wnioski. Każdy z nich zawiera informację o niezbędnych dokumentach potrzebnych do załatwienia sprawy. To pozwala uniknąć sytuacji, gdy interesant zostaje odprawiony z kwitkiem, ponieważ brakuje jakiegoś dokumentu.

AW: Czy biletomat ma zapewniony serwis techniczny, w poprzednich latach często nie działał?

ZB: Do tej pory biletomat nie był objęty gwarancją. Podpisana została umowa na usługę serwisową, dzięki czemu jesteśmy pod stałym nadzorem serwisowym. W przypadku wystąpienia awarii, zostanie ona sprawnie usunięta. 

AW: Rozumiem, że po wdrożeniu nowego interfejsu dotychczasowe rezerwacje przepadną?

ZB: Absolutnie nie. Jeżeli ktoś pozyskał już numer rezerwacji wizyty, a biletomat informuje, że taka rezerwacja nie istnieje, ta wizyta nie przepada. Termin jest jak najbardziej aktualny. Interfejs jest czytelny i przyjazny obsłudze. W planach jest zwiększenie ilości stanowisk obsługujących interesantów “z biletomatu” do 3 lub 4.

AW: Zwiększono liczbę pracowników obsługujących Wydział?

ZB: Do tej pory mieliśmy cztery stanowiska dedykowanych rejestracji pojazdów, teraz mamy siedem. Dwa stanowiska wydzielono do rejestracji wyłącznie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Pozostałych pięć stanowisk realizuje sprawy mieszkańców powiatu. Dwa stanowiska z tych pięciu obsługuje interesantów “z biletomatu”. Trzy stanowiska z tych pięciu obsługuje osoby zarejestrowane przez skrzynię podawczą lub biletomat. 

AW: Ile osób zajmuje się wydawaniem dowodów rejestracyjnych?

ZB: Dotychczas robiła to jedna osoba. Obecnie dwie osoby się tym zajmują. Możliwa jest rezerwacja terminu telefonicznie lub poprzez biletomat. Do tej pory pięć osób było zaangażowanych w proces rejestrowania pojazdów i wydawania dowodów rejestracyjnych. Aktualnie jest to w sumie 9 osób.

AW: Docierają do Pana opinie na temat funkcjonowania Wydziału?

ZB: Oczywiście, reagujemy na opinie i potrzeby interesantów. Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby zwiększyć obsadę etatową, co zostało zrealizowane. Słyszę dużo opinii pochlebnych, ale też zdarzają się komentarze nieprzychylne. Staramy się wyeliminować problemy. Jednocześnie kładziemy nacisk na szkolenia pracowników. W minionym miesiącu ośmiu pracowników odbyło szkolenie z zakresu umiejętności rozpoznawania fałszywych dokumentów.

AW: Korytarz w pana wydziale jest bardzo wąski. Czy możliwe jest zwiększenie tej przestrzeni?

ZB: Planujemy remont pomieszczeń Wydziału. Obecny wygląd wydziału nie zmieniał się od lat. Przyznam, że brakuje przestrzeni do zachowania dystansu społecznego, bywa duszno dlatego utrzymujemy wizyty umawiane na konkretną godzinę, pozwala to zachować minimum komfortu oczekiwania przed okienkiem i bezpieczeństwa urzędników. Mamy już pomysł na przebudowanie przestrzeni, jednak potrzebne są znaczne środki finansowe. Mamy nadzieję, że ten pomysł zostanie zrealizowany w przyszłym roku.

Dziękuję za rozmowę.

Back to top button
Skip to content