Kultura

Zimowe osiągnięcia naszych wokalistek

Śpiewanie kolęd, pastorałek i zimowych piosenek to tradycja, którą każdy z nas zna z rodzinnych domów. Jest to czas magiczny i wyjątkowy, dlate- go młode wokalistki z Młodzieżowego Domu Kul- tury w Żyrardowie postanowiły zaprezentować się na konkursach oraz festiwalach o zasięgu ogólno- polskim i międzynarodowym. Konkursy te były or- ganizowane w formule online, która polegała na nagraniu filmu konkursowego i opublikowaniu na kanale YouTube. Jury podczas przesłuchań brało pod uwagę zarówno walory głosowe, własną in- terpretację utworu, muzykalność, jak również in- dywidualność artystyczną. Każdy z konkursów ad-

resowany był do solistów i zespołów wokalnych.

W 6. Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Świą- tecznej i Zimowej „HU,HU,HA!” 2022, którego organizatorem było Trele Morele Punkty Kultury w Warszawie tytuł finalisty otrzymał zespół wokal- ny „FRAJDA”, natomiast wyróżnienie Oliwia Toma-szewska.

Kolejnym znaczącym konkursem był III Ogólno- polski Festiwal „Zimowe Granie 22” w Gdyni, gdzie również doceniono potencjał Oliwii Tomaszew- skiej, przyznając jej wyróżnienie.

Trzecim konkursem o tematyce świątecznej był 23 Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Śpie- wajmy i Grajmy Mu” organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk” w Pruszkowie. Tutaj jury wyłoniło 21 zwycięzców, pośród których znalazł

się zespół wokalny „Frajda” otrzymując wyróżnie- nie.

Ostatnim festiwalem był II Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Podkarpackie Kolędowanie 2022”. Dziś już wiemy, że Zosia Świder, Oliwia To- maszewska i zespół wokalny „Frajda” zaprezen- towali się wyśmienicie kwalifikując się do finału. Ostateczne rozstrzygnięcie i koncert laureatów odbędzie się w styczniu. Trzymamy mocno kciuki!

Dziewczęta kształcą się na zajęciach wokalnych prowadzonych przez naszą znakomitą instruktor- kę – Aleksandrę Rudzińską. Zdobyte osiągnięcia świadczą o wysokim poziomie artystycznym i są ogromnym wyróżnieniem dla placówki i powiatu.

informacja prasowa: Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie

Back to top button
Skip to content