EdukacjaPuszcza Mariańska

“Zanocuj w lesie” – program Lasów Państwowych

Coraz bardziej doceniamy możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu, np. w lesie. Okazuje się jednak, że coraz większej liczbie osób nie wystarcza już przebywanie na godzinnym spacerze, ale decydują się na nocowanie w lesie. Lasy Państwowe zachęcają do leśnych eskapad w ramach programu „Zanocuj w lesie”.

Nadleśnictwo Radziwiłłów przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru.
  2. Z lokalizacją miejsc przeznaczonych do rozpalenia ogniska. Miejsca te nie są zaopatrywane w drewno przez Nadleśnictwo.
  3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu. Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
  4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu i zasadami przebywania na terenach leśnych: bezpieczeństwo w lesie, podstawowe zasady bezpiecznego przebywania w lesie, zagrożenia występujące w lesie.
  5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchniach tych obowiązuje zakaz wstępu.
  6. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar, na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! Informacje o terminach polowań zbiorowych można uzyskać w urzędach gmin.
  7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu, musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę Nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie go na adres radziwillow@lodz.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z Nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.
Back to top button
Skip to content