GospodarkaMszczonów

Zakończenie realizacji projektu

Powoli dobiega końca realizacja projektu „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”. Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0009/18.

Łącznie na zagospodarowanie terenów zielonych w mieście wydatkowano ok. 3 mln zł, z czego ok. 2,4 mln zł (85%) stanowiło wsparcie zewnętrzne. W ramach projektu zrealizowane zostanie łącznie sześć zadań, obejmujących ulice: Dworcową, Grójecką, Rolniczą, Spokojną, Spółdzielczą, Tarczyńską, Wschodnią, Północną i Józefa Poniatowskiego a także zieleniec wokół zbiornika ppoż. przy ul. Grójeckiej i skwer przy tej samej drodze. Obecnie dobiegają końca ostatnie prace, realizowane na ul. Tarczyńskiej.

W ramach projektu zrewitalizowano mszczonowskie błonia, czyli tereny za kościołem farnym. Na obszarze tym posadzono nowe rośliny, drzewa, krzewy, byliny i trawy. Stworzono w ten sposób nie tylko miejsce do spacerów pośród łąk kwietnych, ale także relaksu na powietrzu. Wszystko za sprawą elementów infrastruktury, które także pojawiły się dzięki realizacji projektu. Mszczonowskie błonia, oprócz roślinności, zyskały leżaki, ławki parkowe, kosze, lunetę widokową a dla ptaków – budki lęgowe. W ramach projektu powstały również ścieżki mineralne, ogród deszczowy a także ogrodzenie zbiornika.

Nowe nasadzenia zieleni pojawiły się także na mszczonowskich ulicach: Dworcowej, Grójeckiej, Rolniczej, Spokojnej, Spółdzielczej, Tarczyńskiej, Wschodniej, Północnej i Józefa Poniatowskiego. Oprócz rodzimych roślin, m.in. drzew oraz krzewów, zainstalowano także nowe elementy infrastruktury. Na ul. Józefa Poniatowskiego w ramach projektu pojawiła się ławka parkowa i budki lęgowe dla ptaków. Ul. Dworcowa zyskała oprócz roślin także stojaki na rowery i karmniki dla ptaków.

W ramach realizacji projektu zmienił się również wygląd terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego, który znajduje się przy ul. Grójeckiej. W ramach zadania zmodernizowano ogrodzenie, ułożono krawężniki, zamontowano ławki parkowe a także uporządkowano roślinność. Nowe nasadzenia wykonano także na skwerze przy tej samej ulicy.

Dagmara Bednarek,

Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie

Back to top button
Skip to content