Mszczonów

Wystawa samorządowa w Małej Galerii

W sobotę, 14 maja, w Mszczonowskim Ośrodku Kultury otwarto wystawę „Samorząd terytorialny Mszczonowa na przestrzeni 32 lat”. Jednocześnie w Małej Galerii MOK-u wyeksponowano prace wykonane w ramach Gminnego Konkursu Plastycznego „Mszczonów dawnych lat”. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali burmistrz Mszczonowa i przewodniczący Rady Miejskiej. W jury artystycznego współzawodnictwa zasiedli: burmistrz Józef Grzegorz Kurek, dyrektor MOK-u Grażyna Pływaczewska, instruktorka MOK-u Anna Lipińska-Broda i kierownik administracyjny MOK-u Marek Baumel.

Pierwsze miejsce ex aequo jurorzy przyznali Julii Wojtczak i Magdalenie Woś. Drugie miejsce, także wspólnie, zajęli Kamil Dębski i Ewelina Kowalska. Trzecią lokatą podzielili się Iga Czarnecka i Agnieszka Mentek. Wyróżnienia otrzymały natomiast Krystyna Penczonek, Ewa Mrówczyńska, Aneta Czarnecka i Anna Orłowska.

Nim jednak doszło do wręczenia dyplomów wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym, obecni w Małej Galerii przedstawiciele samorządu w swoich wystąpieniach dzielili się wspomnieniami na temat trzech dekad dynamicznego rozwoju gminy. Wywiady z nimi przeprowadzały przedstawicielki MOK-u – dyrektor Grażyna Pływaczewska oraz Justyna Napierała.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek przypomniał, że krokiem milowym dla rozwoju Mszczonowa było rozpoczęcie eksploatacji wód geotermalnych i pojawienie się Geotermii. Zaczerpnięcie z bogactwa, którym są ciepłe źródła, dało – jego zdaniem – innowacyjny impuls całej Ziemi Mszczonowskiej i umożliwiło późniejsze pojawienie się takich inwestycji jak Termy, czy Suntago.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Suski podziękował burmistrzowi za jego pracę i podkreślił, że jest on najdłużej urzędującym burmistrzem w Polsce. Wiceprzewodniczący Suski wyraził ponadto swą wdzięczność za olbrzymią pracę wszystkim mszczonowskim wiceburmistrzom: śp. Marianowi Jackowskiemu, śp. Grzegorzowi Kozłowskiemu oraz obecnej wiceburmistrz Halinie Wawruch.

Słów uznania dla obecnego włodarza Mszczonowa nie szczędził też radny Marek Baumel. Jak stwierdził – dla miejskiego charakteru miejscowości nad Okrzeszą najwięcej uczynili – książę Ziemowit III nadając jej prawa miejskie i właśnie burmistrz Kurek modernizując i unowocześniając Mszczonów.

Swoimi doświadczeniami w pracy samorządowej podzieliła się również z obecnymi w MOK-u radna Dorota Kaźmierczak. Przypomniała ona, że jako nastolatka została wybrana do Młodzieżowej Rady Miejskiej i powierzono jej wtedy nawet funkcję młodzieżowego burmistrza.

Dodatkowym elementem wystawy samorządowej, którą cały czas podziwiać można w Małej Galerii, są portrety obecnych radnych wykonane przez członkinie Grupy Plastycznej KOLOR, działającej w MOK-u pod kierunkiem instruktor Anny Lipińskiej-Brody.

Informacja prasowa: GCI Mszczonów

Back to top button
Skip to content