Artykuły partnerówŻyj zdrowo!

Wyrzucone nie znaczy zmarnowane – drugie życie odpadów żywnościowych

Według ubiegłorocznego raportu dotyczącego marnowania żywności w Polsce, opracowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli, w naszym kraju marnuje się rocznie 4 840 946 ton żywności. 40% zmarnowanego jedzenia pochodzi spoza gospodarstw domowych. Statystyczny Polak marnuje rocznie aż 247 kg żywności. To o 74 kg więcej niż statystyczny Europejczyk.

Taki wynik plasuje Polskę na piątym miejscu w Unii Europejskiej. Badania pokazują, że najczęściej do kosza na śmieci trafiają owoce, pieczywo i wędliny. To problem nie tylko generujący koszty, ale także szkodliwy dla środowiska. Odpowiedź na niego stanowi działalność podmiotów z branży gospodarowania odpadami żywnościowymi. Odgrywają one znaczącą rolę w stopniowym wydłużaniu łańcucha wartości żywności, przyczyniając się tym samym do upowszechniania i rozwoju tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym.

Gospodarka na lepszych zasadach

Model gospodarki o obiegu zamkniętym czerpie inspirację ze środowiska naturalnego, w którym odpady jednego organizmu stanowią pożywienie dla innych, których odpadami z kolei żywią się kolejne organizmy. Zgodnie z jej założeniami, każdy produkt czy surowiec powinien pozostać w obiegu tak długo, jak to tylko możliwe. Wiąże się to m.in. z koniecznością redukowania do minimum ilości odpadów oraz – kiedy już powstaną – traktowaniem ich jako surowców wtórnych, które po przetworzeniu mogą ponownie wrócić do obiegu.

Świat przemysłu i nauki jest obecnie skoncentrowany na poszukiwaniu takich rozwiązań, które pozwolą szybko i skutecznie zminimalizować szkodliwy wpływ człowieka na otoczenie. Odpowiedź na te wyzwania stanowią m.in. technologie, które pozwalają na ponowne wykorzystanie niepotrzebnej żywności. Może się ona stać np. wartościowym surowcem do produkcji zielonej energii oraz ekologicznego nawozu. Firmy, które specjalizują się w odbiorze tzw. odpadów żywnościowych (np. resztki posiłków, żywność przeterminowana) i jej przetwarzaniu, stanowią ważne ogniwo tzw. gospodarki cyrkularnej.

Zbędna żywność może być źródłem niezbędnej energii

Restauracje, bary czy kuchnie hotelowe są ustawowo zobowiązane do odpowiedniego zarządzania odpadami. Nieodpowiedzialne zagospodarowanie niepotrzebnej żywności jest nieekologiczne i może wiązać się z karami nakładanymi przez odpowiednie służby. Skala marnowanego jedzenia, brak systemowego zagospodarowania odpadów i w konsekwencji ich negatywny wpływ na środowisko, wywołały potrzebę powstania firm zajmujących się zbieraniem i recyklingiem odpadów żywnościowych. Odpowiadają one na wyzwania, przed którymi stoi branża gastronomiczna.

Dzięki nowym technologiom odpady spożywcze stają się zasobem, który może zostać wykorzystany ponownie. Taki surowiec, w skład którego wchodzą m.in. resztki żywności, odpady kuchenne i przeterminowana żywność jest odbierany ze sklepów detalicznych, restauracji, punktów żywienia zbiorowego i zakładów produkcyjnych. Następnie odpady żywnościowe są przewożone do odpowiednich zakładów i przetwarzane w taki sposób, aby stać się źródłem energii elektrycznej i cieplnej. Dodatkowo, w wyniku zachodzących procesów powstaje także wysokiej jakości nawóz ekologiczny, który znajduje szerokie zastosowanie w rolnictwie.

ReFood – sprawdzony partner biznesowy

Nawiązanie współpracy branży gastronomicznej z takim partnerem biznesowym, który będzie kompleksowo wspierał procesy związane z gospodarowaniem odpadów ma fundamentalne znaczenie w kontekście rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym. Powinien on posiadać rozbudowane zaplecze technologiczne oraz wiedzę z zakresu aktualnych przepisów prawa. Jednym z podmiotów świadczącym tego typu usługi jest firma ReFood, działająca w ramach grupy SARIA.

Prowadzimy naszą działalność biznesową na terenie całej Europy. Przetwarzamy zebrane odpady żywnościowe w zieloną energię oraz ekologiczne nawozy, po które chętnie sięgają rolnicy. Dzięki takiemu działaniu ograniczamy m.in. skalę wydobycia naturalnych surowców kopalnianych, wykorzystywanych do produkcji energii. Dążymy do tego, żeby na bieżąco modernizować nasze oddziały oraz wdrażać najnowsze technologie tak, aby zapewniać usługi, które z jednej strony będą dopasowane do potrzeb klienta, a z drugiej, jak najbardziej ekologiczne i przyjazne środowisku – podkreśla Robert Maraszkiewicz, Członek Zarządu, Dyrektor Oddziału ReFood w SARIA Polska.

Grupa SARIA działa na terenie całej Europy. Już niedługo zakład ReFood, specjalizujący się w odbiorze odpadów żywnościowych pojawi się także w Mszczonowie. Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 2021 roku. Technologie, które zostaną wykorzystane w zakładzie będą jednymi z najnowocześniejszych w Europie. Uruchomienie zakładu przewidywane jest na początek przyszłego roku.

Back to top button
Skip to content