Dla dzieciWażne!Żyrardów

Wigilia w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci

Choć uśmiech dziecka jest największą nagrodą, podczas spotkania wigilijnego w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci nie zabrakło ciepłych słów skierowanych do ludzi, którzy swoją działalnością przyczyniają się do pomocy TPD w aktywizacji podopiecznych. 

Spotkania świąteczne zawsze nacechowane są pięknem słowa skierowanym do zaproszonych gości. To czas podziękowań, dobrych życzeń i wzajemnej życzliwości. Tak było również podczas spotkania świątecznego w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, podczas którego dzieci, opiekunowie i zaproszeni goście nie tylko zasiedli do wspólnego stołu, ale także mogli poznać program artystyczny przygotowany przez podopiecznych TPD. 

– Dziękuję, że dostrzegacie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i pomagacie nam w podjętych działaniach. To sprawia, że możemy docierać z pomocą i sercem do tych, którzy nas potrzebują – mówiła prezes TPD Teresa Dzieniewicz. 

Po wzajemnych podziękowaniach wystąpiła młodzież. Tradycyjnie wręczono również podopiecznym upominki. Tego dnia padły również deklaracje dalszej pomocy dla TPD i podopiecznych, by wspólnie pomagać dzieciom i młodzieży w edukacji, rozwoju pasji i poznawaniu świata poprzez kolejne wycieczki, jakie organizowane są przez Towarzystwo.

Back to top button
Skip to content