EdukacjaWażne!

Wakacje – czas remontów w szkołach

Czas wakacji to okres odpoczynku dla uczniów i nauczycieli. Jednak w czasie, gdy uczniowie cieszą się przerwą letnią, dla szkół wakacje to możliwość przeprowadzenia koniecznych modernizacji i remontów, których wymagają budynki. Odświeżanie ścian, remonty łazienek to tylko niektóre inwestycje, które w ostatnim czasie w szkołach powiatu żyrardowskiego zostały zrealizowane.

Z pewnością największymi inwestycjami w powiecie żyrardowskim jest remont i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie, a także budowa przedszkola przy ul. ks. Stanisława Brzóski. Jednak właściwie w każdej ze szkół pojawiły się choćby niewielkie naprawy, które mają wpłynąć na komfort nauki w roku szkolnym 2021/2022.

Żyrardów

W Szkole Podstawowej nr 1 w Żyrardowie największą zmianą jest teren utwardzony, którego koszt wyniósł 160 tys. zł. Poza tym przeprowadzono również remont łącznika hali sportowej. W Szkole Podstawowej nr 2 wyremontowano nawierzchnię asfaltową przed szkołą i wokół placu zabaw. W Szkole Podstawowej nr 4 wyremontowano łazienki i wymieniono drzwi. Tu jednak szkoła czeka na większą inwestycję, jaką będzie wymiana dachu. Podczas wrześniowej sesji Rady Miasta Żyrardowa zabezpieczono 130 tys. zł na ten cel.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Żyrardowie wymagała wymiany części paneli podłogowych w niektórych salach. Dyrektor zainstalowała również tablicę interaktywną. W Szkole Podstawowej nr 7 wyremontowano klatki schodowe, a w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego naprawiono kominy. W Żyrardowie nie zapomniano również o przedszkolakach, bo w Miejskim Przedszkolu nr 5 plac zabaw przeszedł generalny remont. Na te prace miasto przeznaczyło ponad 300 tys. zł.

W Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie, tzw. „Włókienniku”, od początku roku wykonano różne prace remontowe, których łączna kwota wynosi ponad 26 tys. zł. Odbywa się również montaż wykładziny na parterze szkoły, którego koszt wynosi 51 tys. zł. Szkoła ma w planach także wymianę drzwi oraz remont podłogi na sali gimnastycznej.

Mszczonów

W Liceum Ogólnokształcącym im. Szarych Szeregów w Mszczonowie trwają prace nad zabezpieczeniem i malowaniem ścian w sali gimnastycznej, wymieniane są tam także parapety. Remontowana jest jedna z łazienek przy sali gimnastycznej. Odbywa się montaż nowej armatury, oświetlenia oraz drzwi. Trwa również remont szatni przy sali gimnastycznej. Malowane są ściany oraz wymieniana jest wykładzina, ościeżnica i drzwi. Odbywa się także remont dachu nad pomieszczeniem gospodarczym.

Wiskitki

W Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach został wykonany remont frontu szkoły, który uległ znacznemu zniszczeniu podczas ostatniej zimy. Mając na uwadze bezpieczeństwo, szkoła w tym roku rozpoczęła prace remontowe. Całkowity koszt remontu to 45 000 zł w proporcji 60% po stronie Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej, 40% Zespół Szkół nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Puszcza Mariańska

W Puszczy Mariańskiej wymieniono zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej. Koszt inwestycji to ponad 230 tys. zł – kwota w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Zakończenie zadania przewidziane jest na połowę października. Kolejne 10 tys. zł przeznaczono na montaż nowego podłoża na placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Puszczy Mariańskiej przy ul. Króla Jana Sobieskiego 42.

Radziejowice

Duże przebudowy znalazły się również na liście zadań Gminy Radziejowice. W Szkole Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej dobudowano 3 sale lekcyjne i zaplecze szatniowo-sanitarne. W ramach tej inwestycji wykonawca przeprowadzi rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych, wybuduje nowe przyłącze elektroenergetyczne, parking oraz chodniki. Ponadto przed wejściem do szkoły zostanie wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych, a w nowo wybudowanej części budynku szkoły zostanie zamontowana winda umożliwiająca osobom z niepełnosprawnością ruchową dostęp do pierwszego piętra budynku. Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszą połowę 2022 roku, a jej koszt zgodnie z umową wyniesie 1 730 000 zł.

Na terenie położonym przy Szkole Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach realizowane będzie zadanie pn. „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach. Realizacja zadania obejmuje m.in: budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, siatkówkę, tenisa ziemnego, oraz do gry w koszykówkę o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej; wykonanie prostej trzytorowej bieżni (połączonej ze skocznią do skoku w dal) o długości 80 m o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej; budowę dwóch trybun (52 miejsca siedzących każda); budowę chodników; przebudowę schodów wejściowych do sali gimnastycznej; wykonanie odwodnienia terenu; wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej; wykonanie opaski żwirowej od północnej strony budynku sali gimnastycznej; montaż piłkochwytów, oświetlenia i ogrodzenia obiektu, stojaków na rowery, ławek i koszy na śmieci. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1 335 946,68 zł. Obecnie Gmina prowadzi postepowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania.  Na realizację ww. zadania Gmina Radziejowice utrzymała dofinansowanie, w wysokości 33% całkowitej wartości zadania, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska – edycja 2020.

Poza inwestycjami realizowanymi przez samorządy w przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego włączył się również Krzysztof Rdest, Prezes Spółki EMKA S.A., który sfinansował zakup i montaż piaskownicy w Szkole Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach.

Nowe kierunki

W tym roku pojawiły się w ofercie szkół powiatowych nowe, innowacyjne kierunki.

W Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie został utworzony kierunek technik eksploatacji portów

i terminali, a Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach zdecydował się na uruchomienie kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

W Żyrardowskich szkołach podstawowych również można odnotować nowości w programie nauczania. Przede wszystkim w Szkole Podstawowej nr 2 uczniowie pierwszych klas rozpoczęli naukę z rozszerzeniem informatycznym o profilu „Robotyka z klockami LEGO”. W Szkole Podstawowej nr 3 również stawiany jest duży nacisk od najmłodszych lat, dlatego władze szkoły zadecydowały o wprowadzeniu klasy sportowej od najmłodszych lat. Od tego roku uczniowie pierwszych klas rozwijać się będą w klasach sportowych z ukierunkowaniem na koszykówkę.

Back to top button
Skip to content