Żyrardów

W Żyrardowie rozpoczął się Zjazd Przywództwa w Samorządzie.

 
„Przywództwo w samorządzie” to program szkoleniowy poświęcony tematowi rezyliencji (odporności) miejskiej, czyli zdolności miast do wychodzenia z kryzysów i uodparniania się na nie w przyszłości, dzięki umiejętnościom zauważania potencjalnych zagrożeń. City resilience (rezyliencja miejska) pozwala spojrzeć na miasto jako organizm, zestaw naczyń połączonych, gdzie mieszkańcy, lokalne władze, przedsiębiorcy i przedstawiciele innych sektorów współpracują, aby stworzyć rozwiązania optymalne dla wszystkich.
 
W programie w sposób szczególny samorządowcy będą się przyglądać trzem wymiarom miejskiej rezyliencji, które okazują się dziś szczególnie ważne: przywództwu, środowisku i zdrowiu.
 
Szkolenia potrwają dwa dni i odbywać się będą w żyrardowskiej Resursie.
 
W czasie pobytu dla samorządowców przewidziano spacer po Żyrardowie.
 
Back to top button
Skip to content