Żyrardów

Trwają prace nad zagospodarowaniem terenu zieleni przy Górnym Stawie

Na terenie Centrali dawnych zakładów lniarskich powstaje kolejne miejsce, które będzie służyło mieszkańcom do wypoczynku i rekreacji, tym razem w otoczeniu industrialnej architektury.

Po gruntownym oczyszczeniu teren nad brzegiem Stawu Górnego Wykonawca przystąpił do budowy drewnianej kładki, która prowadzić będzie od ul. Nowy Świat wzdłuż linii brzegowej
stawu do ul. Okrzei. Projekt przewiduje również połączenie ścieżki rowerowej na Placu inż. Wł. Srzednickiego z ul. Okrzei. Cały teren zostanie doświetlony. Zamontowane zostaną elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, rzeźby terenowe.

Do zabiegów pielęgnacyjnych została przeznaczona cała roślinność porastająca brzegi Górnego Stawu. Zaplanowane są też nasadzenia drzew, krzewów, bylin, montaż mat wegetacyjnych na brzegach Stawu oraz pływających wysp wegetacyjnych dla ptaków.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum: IR-BUD Ireneusz Goławski oraz IR-BUD Realizacje Sp. z o.o. Koszt inwestycji to 5 148 198 zł. Termin zakończeni prac planowy jest na listopad 2023 r.

Projekt ,,Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap” dofinansowany został z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko          2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 14 163 803,06 z czego dofinansowanie UE (85%) wyniesie 12 010 481,35 zł.
Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

 

Back to top button
Skip to content