Żyrardów

Trójka dołącza do Erasmusa

Na lata 2021-2027 Unia Europejska przeznaczyła na realizację programu Erasmus+ 26,2 mld euro. Środki te umożliwiają milionom młodych Europejczyków naukę i zdobywanie doświadczeń poza granicami kraju. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w zbliżającym się roku szkolnym po raz pierwszy będą mieli okazję wziąć udział w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych w ramach projektu ERASMUS+.
Przyznane środki to ponad 49 tyś. euro

Tytuł projektu „Doskonalenie kompetencji uczniów oraz kadry Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Żyrardowie”.

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2023/2024 i obejmie uczniów klasy 7 i 8 naszej szkoły. Uczniowie będą mogli zapoznać się z kolegami szkoły podstawowej w Grecji, doskonalić umiejętność posługiwania się językiem angielskim, jeszcze lepiej poznać historię i kulturę Grecji. Udział w projekcie pozwoli naszym uczniom nawiązać przyjaźnie i w przyszłości stać się świadomymi obywatelami Unii Europejskiej.

Erasmus+ to unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. W programie na lata 2021–2027 kładzie się silny nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Zaletami są przede wszystkim:

1.Nawiązywanie nowych znajomości – automatycznie myślimy tu o znajomościach z rówieśnikami z innego kraju i jest to oczywiście stały element
programu. Na wymianach uczniowie przebywają w mniejszych lub większych grupach i dzielą się doświadczeniami z młodzieżą z innych krajów. Później przekłada się to na kontakty w mediach społecznościowych, a także niesie szansę na zawarcie przyjaźni. Nieoczywistą zaletą jest tutaj również poznanie osób z innych klas w naszej własnej szkole! Projekt łączy różnych uczestników (nie zawsze rówieśników) i dzięki temu uczniowie nawiązują relacje poza swoim codziennym kręgiem przyjaciół.

2.Doskonalenie umiejętności językowych – nie ma lepszej okazji do sprawdzenia swojej znajomości języka angielskiego oraz szkolenie go niż używanie w codziennej komunikacji. Nie chodzi tylko o sytuacje szkolne, ale także o komunikację z zagranicznymi rówieśnikami i ich rodzinami w trakcie wymian. Cały projekt jest realizowany w języku angielskim, tak więc uczniowie posługują się nim wykonując wszelkie zadania np. video, plakaty, ankiety.

3.Rozwój kompetencji miękkich – pojęcie to jest trudne do zrozumienia dla młodych ludzi, ale jest kluczowe w ich rozwoju zawodowym. Kreatywność, współpraca w grupie, motywacja do działania, umiejętność zarządzania czasem – to tylko niektóre elementy, które rozwijamy w projekcie w sposób bardzo naturalny.

4.Rozwój osobisty – jest powiązany z kompetencjami miękkimi, choć zwracamy tu też uwagę na inne aspekty. Dzięki wyjazdom i przyjmowaniu u siebie gości uczniowie stają się bardziej otwarci,
przełamują indywidualne bariery, np. stres w prezentowaniu własnej pracy czy też w posługiwaniu
się językiem angielskim. Młodzi ludzie odkrywają także swoje mocne strony, u jednych może to być liderowanie w grupie przy wykonywaniu zadania, u innych projektowanie 3D. Młodzież ma też okazję poznać ludzi różnych kultur i temperamentów, a także różne miejsca w szkolnym i pozaszkolnym środowisku.

5.Poznanie nowych narzędzi i programów – w dobie powszechnej cyfryzacji koniecznym i naturalnym jest poznawanie nowych narzędzi. Pracując przy projekcie nasi uczniowie z pomocą nauczyciela poznali takie programy jak:
Canva, Pixton czy też Powtoon, a także samodzielnie tworzyli prezentacje i ankiety online. Niejednokrotnie uczniowie sami wychodzili z inicjatywą. Na przykład tworząc „chmury słów”, odkryli WordArt, a przy realizacji filmików korzystali z VideoShow.

6.Wymiana kulturowa – jest to z pewnością największa wartość dodana projektu. Przez tydzień uczniowie stają się członkami innej rodziny, poznają odmienną kulturę, kuchnię, zwiedzają osobliwe miejsca, często pomijane przez turystów. Wymiana uczy samodzielności i wytrwałości, bo choć na
pierwszy rzut oka jest to spełnienie marzeń, to jednak po kilku dniach pojawiają się tęsknota i emocje, z którymi trzeba umieć sobie radzić. Ciekawym spostrzeżeniem jest jednak to, że bardzo często zdarza się, że rodziny gości i goszczących (guests– host family) kontaktują się ze sobą nawet po zakończonej wymianie, a czasem nawet odwiedzają się poza projektem!

7.Podniesienie świadomości i zdobywanie nowej wiedzy – projekt jest okazją do połączenia wiedzy z różnych dziedzin, zastosowania jej w praktyce czy też szlifowania nabytych wcześniej umiejętności.
Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

 

Back to top button
Skip to content