Ważne!

Termomodernizacja Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego

9,5 mln zł na termomodernizację Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego. Owocne przeprowadzenie przetargu na II etap rewitalizacji budynków szpitala pozwoli na szybkie rozpoczęcie remontów.

19 sierpnia starosta podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja 5 budynków należących do Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o.” w kwocie 10,2 mln zł, a już 6 września otwarto oferty przetargowe na realizację tego zadania. Termomodernizację 5 kolejnych budynków wykona firma AMAT, której oferta zakłada koszty w wysokości 9,5 mln zł.

– Całe środowisko szpitalne i my jako Zarząd jesteśmy bardzo zadowoleni z takiego wyniku przetargu – mówi starosta powiatu żyrardowskiego, Krzysztof Dziwisz. – Oprócz termomodernizacji chcielibyśmy przeznaczyć środki na remont wnętrza szpitala. Musimy to oczywiście robić ostrożnie, bo nie chcemy sparaliżować pracy szpitala, a przestoje na niektórych oddziałach i tak już się zdarzają w związku z trwającym remontem. Dlatego nie chcąc wyłączyć dużej części szpitala z funkcjonowania, wspólnie z prezesem, Marcinem Plutą, omawiamy, jak powinien wyglądać plan remontów. Na pewno teraz po owocnych wynikach przetargu, usiądziemy z prezesem ponownie do rozmów, jak odpowiednio rozdysponować pozostałe środki i jak rozplanować harmonogram prac – dodaje starosta.

Firma ta ma już doświadczenie we współpracy z Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego, bo to ona odpowiedzialna jest za rewitalizację poprzez termomodernizację dwóch najstarszych budynków.

II etap inwestycji zakłada rewitalizację budynków: Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz Oddziału Medycyny Paliatywnej, Oddziału Neurologii, Reumatologii oraz Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Przychodni Specjalistycznej, Poradni Zdrowia Psychicznego, Archiwum.

Inwestycja poprawi stan techniczny i estetyczny szpitalnej infrastruktury oraz przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii, co będzie miało wpływ na środowisko i oszczędności. Rewitalizacja obejmie między innymi wymianę okien, pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Dla inwestycji pozyskane zostały już wszelkie wymagane pozwolenia na budowę, a prace budowlane rozpoczną się jeszcze w bieżącym roku.

Back to top button
Skip to content