EdukacjaRadziejowice

Szkoła w Kuklówce Radziejowickiej z nowym sprzętem do pracy zdalnej

Niepewna sytuacja związana z szalejącą IV falą pandemii Covid-19 skłania placówki oświaty do przygotowań do pracy zdalnej. Już teraz widać wzrastającą liczbę uczniów podejmujących edukację w trybie hybrydowym. To wzmaga potrzeby w sprzęt multimedialny w samych szkołach.

Gmina Radziejowice w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną.

Back to top button
Skip to content