Wiskitki

Szkoła Podstawowa w Franciszkowie z dofinansowaniem z Polskiego Ładu

11 370 000 zł przekazał dziś na ręce burmistrza Miasto i Gmina Wiskitki Rafała Mitury Wiceminister Aktywów Państwowych i Poseł na Sejm RP Maciej Małecki. Pieniądze zostaną przekazane na rozbudowę szkoły podstawowej w Franciszkowie, rozbudowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej i modernizację dróg w Gminie Wiskitki.

W ramach I naboru gmina pozyskała dofinansowanie na „Rewitalizację zespołu budynków Starego Młyna w Wiskitkach” w kwocie 11 700 000,00 zł. Aktualnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy.

W 2 edycji Polskiego Ładu Wiskitki zdobyły fundusze na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej we Franciszkowie” w wysokości 4 250 000,00 zł. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa, dzięki której możliwe będzie kontynuacja budowy sali gimnastycznej i wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt sportowy

W tym rozdaniu Polskiego Ładu Wiskitki pozyskały również pieniądze na „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki” – na ten cel przeznaczono 3 040 000,00 zł. W tym momencie prowadzone jest analiza możliwości rozbudowy sieci w różnych rejonach Gminy, aby można było podłączyć jak największą ilość mieszkańców.

Zaplanowano również modernizację dróg w Gminie Wiskitki – na ten cel samorząd otrzymał 4 080 000,00 zł. Aktualnie przygotowywane są odcinki dróg możliwe do dokonania modernizacji.

Wierząc, że rozwój samorządu to rozwój całej Polski, Rafał Mitura, burmistrz Wiskitek nie ustaje w staraniach o pozyskanie kolejnych funduszy.

W związku z wizytą ministra i samorządowców z Wiskitek, dzieci z Franciszkowa zaprezentowały program artystyczny.

Back to top button
Skip to content