Gospodarka

Strażacy ze wsparciem samorządu Mazowsza

Sołectwa, drogi dojazdowe, remonty strażnic i doposażenie OSP, a także ochrona powietrza – to kolejne działania dofinansowywane przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach realizowanych programów wsparcia.

– Po raz kolejny zainteresowanie samorządów lokalnych przerosło nasze oczekiwania. Praktycznie w każdym z tych programów wartość zgłoszonych projektów przekroczyła pulę środków na ten cel przeznaczonych. To tylko pokazuje, jak wielkie są potrzeby. Wsparcie, które kierujemy do miast, gmin, powiatów to konkretne inwestycje służące mieszkańcom, poprawiające ich komfort życia i sprzyjające rozwojowi Mazowsza – podkreśla marszałek Adam Struzik.

21 remiz strażackich z subregionu żyrardowskiego przejdzie modernizację

W ramach tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2021 pomoc finansową w wysokości ponad 500 tys. zł z budżetu województwa mazowieckiego otrzyma 21 jednostek OSP z subregionu żyrardowskiego.

Na całym Mazowszu jest blisko 1,9 tys. remiz strażackich. Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski stan techniczny wielu z nich nie jest najlepszy, dlatego wymagają remontów. – Wszelkie prace modernizacyjne wiążą się z dużymi kosztami, na które wielu gmin po prostu nie stać. Dlatego staramy się wspierać finansowo gminy i jednostki OSP – podkreśla. – Dla druhów to ważne i bardzo wyczekiwane wsparcie. W strażnicach przechowywany jest sprzęt strażacki, garażowane są auta, tam również strażacy oczekują na wezwanie – dodaje.

W ramach programu gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 25 tys. zł. Ponadto każda z nich mogła złożyć jeden wniosek na remont albo modernizację tylko jednej strażnicy OSP ze swojego terenu.

Ponad 460 tys. zł na samochody i sprzęt specjalistyczny dla strażaków ochotników z subregionu żyrardowskiego

Tylko w ubiegłym roku Ochotnicze Straże Pożarne wyjeżdżały do akcji ponad 55 tys. razy, z czego 20 tys. do samych pożarów. Aby mogły działać sprawnie potrzebują odpowiedniego wyposażenia. Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk samorząd województwa mazowieckiego od 15 lat doposaża mazowieckie jednostki OSP. – Na nowy sprzęt czekają i strażacy, i mieszkańcy regionu. Nowoczesne wyposażenie usprawni pracę służb, a co za tym idzie zwiększy bezpieczeństwo Mazowszan. W tym roku tylko na specjalistyczny sprzęt i lekkie samochody ratownicze przeznaczymy blisko 7,6 mln zł. To wsparcie trafi do 335 jednostek OSP – informuje.

W subregionie żyrardowskim dofinansowanie trafi do 22 jednostek OSP. Na zakup specjalistycznego sprzętu, lekkich specjalnych samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą oraz odzieży ochrony indywidualnej strażaka otrzymają one ponad 460 tys. zł z budżetu Mazowsza.
5 jednostek OSP z subregionu żyrardowskiego z dodatkowym wsparciem na sprzęt i samochody ratownictwa technicznego

W tym roku jednostki OSP mogły również liczyć na dodatkowe wsparcie z budżetu samorządu Mazowsza, m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu i samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dofinansowanie w wysokości 388 tys. zł otrzyma 5 jednostek OSP z powiatów grójeckiego i sochaczewskiego.

Źródło
mazovia.pl
Back to top button
Skip to content