Ważne!Żyrardów

Rosną rusztowania na żyrardowskiej farze

Duży kościół w Żyrardowie wymaga remontów. Obecnie renowacji i wzmocnienia wymagają pinakle na wieżach kościoła. Z dnia na dzień widać postęp prac, a konkretnie rosnące rusztowania wokół wież kościoła. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn: ,,Ceglana skarbnica – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie”, którego partnerem jest Miasto Żyrardów. 

W dniu 19 listopada br. Proboszcz Parafii, ks. dziekan Adam Bednarczyk, podpisał umowę z Wykonawcą, co oznacza, że wkrótce rozpocznie się remont. A przeprowadzi go wyłoniona w przetargu firma – ZKR Sp. z o.o. z Ożarowa Mazowieckiego. Zgodnie z zapisami umowy, inwestycja zakończy się w ciągu 6 miesięcy od dnia jej podpisania. Już teraz widać, że zima nie stanowi przeszkody dla rozpoczęcia prac.

– Jesteśmy przygotowania do tych właściwych prac. Nie mamy możliwości do wykorzystania podnośnika czy dźwigu, więc wykonawca musi zbudować rusztowanie. I ono w imponującym tempie, bo w 4 dni, obudowało wieże. Następnym etapem jest zbudowanie kładki, które pozwoli na przejście góra do drugiej wieży – tłumaczył proboszcz parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie, ks. Adam Bednarczyk. – Jednak sam remont to nie tylko wykonanie nawiertów w pinaklach, ale również pewne prace termoizolacyjne, reparacja części elewacji, a także dostosowanie toalety kościelnej do potrzeb osób niepełnosprawnych – wyjaśnia proboszcz. 

Na tym etapie pogoda nie stanowi problemu przy wykonywaniu prac renowacyjnych. Jeśli jednak pogoda ulegnie pogorszeniu, proboszcz dostał zapewnienie, że w każdym tzw. oknie pogodowym prace będą wznawiane. Trudnością w przeprowadzaniu planowanych remontów może być jednak okres lęgowy ptaków. Okazuje się, że wieże kościoła zamieszkiwane są przez ptaki i nietoperze objęte ochroną. To tu swój dom znajdują pustułki, kawki i oczywiście gołębie miejskie. 

– Umowa zakłada, że w 6 miesięcy od jej podpisania prace się zakończą i nastąpi ich odbiór – tłumaczy ks. Adam Bednarczyk. 

Na realizację zadania Parafia pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wartość prac będących przedmiotem umowy to 1 389 000,00 zł.

Back to top button
Skip to content