Żyrardów

Rewitalizacja dawnych podwórek robotniczych

Na terenie zabytkowej osady fabrycznej rozpoczęły się prace polegające na odnowie i zagospodarowaniu dawnych kwartałów robotniczych położonych przy ul. Limanowskiego i Mireckiego.   

Zagospodarowanie kwartałów obejmie m.in.:

  • wykonanie nawierzchni utwardzonych ciągów komunikacyjnych, chodników, miejsc parkingowych, utwardzeń wokół istniejących komórek i fundamentów oraz zjazdów publicznych;
  • budowę systemu monitoringu wizyjnego;
  • wykonanie oświetlenia;
  • budowę i montaż elementów małej architektury;
  • remont zabytkowych budynków gospodarczych tzw. komórek

Prace powinny zakończyć się do 30 listopada br. Wykonawcą jest firma Baobab Brandys Sp. z o.o. z Warszawy.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach projektu pn. „Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego”. 

pastedGraphic.pngpastedGraphic_1.png

 

Back to top button
Skip to content