Żyj zdrowo!Żyrardów

Rehabilitacja wad postawy jedną z bezpłatnych usług społecznych miasta

Zniekształcenia kręgosłupa oraz wady stóp i kolan, to najczęstszy problem zdrowotny wśród dzieci i młodzieży, wyprzedzający inne schorzenia takie, jak alergie czy otyłość. Miasto Żyrardów podejmuje walkę z tym powszechnym problemem społecznym, który pogłębił się podczas pandemii. W ramach bezpłatnych usług społecznych, organizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, dzieci i młodzież, u których stwierdzono wadę postawy, objęte są programem zajęć rehabilitacyjnych. 

Rehabilitacja wad postawy to jedna z usług oferowanych w ramach poradnictwa specjalistycznego w pakiecie ,,Żyrardów dla rodziny”. Wykonawcą jest Fundacja ,,Idylla”.

Usługa obejmuje:

– badanie ustawienia stóp, kolan, talerzy biodrowych, symetrię kątów talii, łopatek, barków, ustawienie głowy;

– ocenę indywidualną odchylenia od normy i ew. stwierdzenie wady postawy;

– uczenie prawidłowych nawyków oraz zadanie ćwiczeń do wykonywania w domu;

– wyrabianie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała.

Aktualnie opieką objętych jest 26 osób, dla których przeznaczono łącznie 550 godzin rehabilitacji. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupach maksymalnie 4-osobowych. Częstotliwość spotkań jest dopasowywana indywidualnie według potrzeb poszczególnych osób.

Pamiętajmy, że wady postawy rozwijają się podczas tzw. skoków wzrostowych, w wieku 6-7 i 12-16 lat, gdy rozwój układu mięśniowego nie nadąża za szybkim wzrostem kości – mówi Małgorzata Ciupa z Fundacji Idylla. – Główne przyczyny, poza zmianami wrodzonymi, to złe nawyki wynikające np. ze źle dobranego stanowiska pracy ucznia i/lub wadliwej pozycji wypoczynkowej, brak ruchu i nadmierne obciążenie ciała, np. przeciążony i źle noszony tornister czy nadwaga. Wady postawy mogą w życiu dorosłym skutkować poważnymi schorzeniami w postaci np. zaburzeń krążeniowo-oddechowych, upośledzenia sprawności i wydolności ogólnej, zespołów bólowych kręgosłupa czy problemów ginekologicznych u kobiet.

Wykaz wszystkich usług społecznych dostępny jest na stronie www.cus-zyrardow.pl/uslugi-spoleczne/ lub na miejscu, w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej 3 (dawny Miejski Ośrodek Społeczny w Żyrardowie). Pamiętajmy, że liczba odbiorców usług jest ograniczona.

Szczegółowych informacji udziela Centrum Usług Społecznych, nr tel.: 46 855 31 26 w. 12, kom. 519 441 704, e-mail: uslugispoleczne@cus-zyrardow.pl.

Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Back to top button
Skip to content