Ważne!

Przykład patriotyzmu dla młodzieży

Poniedziałek 6 marca wybitni uczniowie żyrardowskich szkół rozpoczęli od konkursu wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Konkurs na celu miał kultywowanie pamięci historycznej na terenie całego powiatu żyrardowskiego, aktywnie włączyły się w niego lokalne placówki oświatowe.

Organizatorem finału konkursu wiedzy o Żołnierzach Wyklętych był Wiceminister Aktywów Państwowych, Poseł na Sejm RP Maciej Małecki, Lucjan Krzysztof Chrzanowski – Prezydent Miasta Żyrardowa oraz Krzysztof Dziwisz – Starosta Powiatu Żyrardowskiego. Do finałowego etapu ostatecznie przystąpiło 30. uczniów z 7. szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Najpierw młodzież rozwiązała test złożony z 25 pytań, a następnie najlepsza szóstka zmagała się z częścią ustną. Nie zabrakło również czasu na odpoczynek od intelektualnych zmagań, do czego doskonale posłużyła projekcja filmu dokumentalnego „Zapora” Hieronim Dekutowski.

Jeśli chcemy, aby Polska byłą krajem silnym, rządzonym przez patriotów, musimy wychowywać młode pokolenia w umiłowaniu do Ojczyzny. Musimy stawiać młodzieży jasne i czytelne wzory do naśladowania, a takimi wzorami są właśnie Żołnierze Polski Podziemnej, którzy w jednym z najtrudniejszych momentów w dziejach naszego kraju, zdali egzamin patriotyzmu. Żołnierze walczyli z Niemcami oraz Sowiecką Rosją, przeżyli dwie okupację. Niektórzy nich oddali życie za Polskę, to właśnie ich chcemy przedstawiać jako wzory do naśladowania dla młodego pokolenia. Mówił Poseł na Sejm RP Maciej Małecki.

Pracę uczniów oceniło jury w składzie:

Wiceminister Aktywów Państwowych Maciej Małecki

dr Paweł Rokicki z Instytut Pamięci Narodowej

Pełnomocnik Wojewody do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych Piotr Olenczak

Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie Bogdan Nietrzebka

Przyznało 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia:

  1. miejsce: Jakub Anczewski – Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie – Czerwoniak
  2. miejsce Dawid Libera – Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie – Czerwoniak
  • miejsce Mateusz Wąsiewski – Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie – Czerwoniak

Wyróżnienia:

Mateusz Kołodziejski – Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie – Elektryk

Jakub Gręda – Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie

Patryk Oleksiak – Zespół Szkół w Mszczonowie

Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych – Tym pięknym akcentem kończymy miejskie obchody upamiętnienia Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Tym konkursem żyrardowska młodzież dała piękne świadectwo pamięci o naszych bohaterach narodowych. Dla nas, prezydentów jest to wielka duma, że wszystkie pierwsze trzy miejsca w ścisłym finale zajęli uczniowe naszego Czerwoniaka. Mówił Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa – Adam Lemiesz.

Do konkursu przystąpili uczniowie z następujących szkół: Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie – Elektryk, Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie, ZS3 Wiskitki, Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej, Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, Zespół Szkół w Mszczonowie, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie – Czerwoniak

Back to top button
Skip to content