Radziejowice

Prawie 7 mln zł na modernizację dróg gminnych w Radziejowicach

Wizyta wiceministra Aktywów Państwowych Macieja Małeckiego w Radziejowicach wiązała się z kolejnymi promesami na rozbudowę Gminy Radziejowice. 30 maja 2022 r. wiceminister i poseł PiS ogłosił przyznanie Gminie Radziejowice dotacji w kwocie 6.802.667 złotych.

30 maja 2022 r. w Radziejowicach minister Maciej Małecki poinformował zebranych, w tym radnych i wójta Gminy Radziejowice p. Urszulę Ciężką o zatwierdzeniu decyzji przyznania dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.802.667 złotych.

Otrzymana kwota pozwoli na realizację trzech inwestycji tj.:

  • modernizację dróg gminnych w Radziejowicach, Radziejowicach Parceli i Kuranowie dofinansowano w kwocie 4.515.471 złotych;
  • modernizację drogi gminnej w miejscowości Krze Duże dofinansowano w kwocie 1.669.249 złotych;
  • remont mostu na rzece Okrzesza w miejscowości Krzyżówka – gmina otrzymała 717.947 złotych.

Nie dziwi radość zebranych wyrażona gromkimi oklaskami, fundusze rządowe pozwolą zrealizować bardzo ważne dla gminy inwestycje. – Dzisiaj do Gminy Radziejowice wiceminister Maciej Małecki przyniósł wielką niespodziankę dla naszych mieszkańców. Otrzymaliśmy promesę z rządowego funduszu Polski Ład. Są to dla nas bardzo duże pieniądze, które pokryją strategiczne inwestycje – mówiła wójt gminy Radziejowice, Urszula Ciężka.

Wiceminister podkreśla, że możliwość dofinansowania wszystkich gmin w powiecie żyrardowskim napawa go nieskrywaną dumą, ponieważ wie, że wyrównywanie szans między dużymi miastami i małymi gminami jest szalenie istotna z perspektywy zrównoważonego rozwoju gmin.  -Bardzo miłe spotkanie w Gminie Radziejowice. Miałem zaszczyt spotkać się z Panią Wójt Urszulą Ciężką, z radnymi Rady Gminy Radziejowice. Przekazałem promesę Rządowego Programu Polski Ład. Prawie 7 mln złotych Rząd PiS przekaże na konto Gminy Radziejowice. To są pieniądze na bardzo potrzebne inwestycje w gminie.  – wyjaśniał Maciej Małecki, wiceminister Aktywów Państwowych i poseł PiS.

Back to top button
Skip to content