Ważne!Żyrardów

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

9 maja 2024 roku odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. W uroczystej zbiórce udział wzięli funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej wraz z pracownikami korpusu cywilnego, a także liczne delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi. Podczas uroczystego apelu nadano odznaczenia i wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji wszystkich strażaków. Jak zawsze obchodom towarzyszył przemarsz pododdziałów i zaproszonych gości na plac Jana Pawła II.  Dowódca uroczystości st. kpt. Hubert Lenarcik złożył oficjalny meldunek Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Maciejowi Bieńczykowi. Następnie podniesiono flagę państwową na maszt oraz odegrano hymn państwowy. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie st. bryg. Mariusz Tymoszewicz przywitał wszystkich uczestników uroczystości oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie. Następnie odczytane zostały rozkazy personalne osób odznaczonych, awansowanych oraz wyróżnionych.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem Nr 3/OP/2024 z dnia 19 lutego 2024 r. nadał:

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

 1. st. ogn. Ireneuszowi Papuga

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

 1. asp. Mariuszowi Tomczykowi
 2. mł asp. Mariuszowi Jakubowskiemu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nr 565/kadr/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. nadał z dniem z dniem 04 maja 2024.

 1. kpt. Łukaszowi Tuchowskiemu stopień starszego kapitana

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 150/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

 1. ogn. Kamilowi Białek stopień starszego ogniomistrza
 2. ogn. Sławomirowi Parol stopień starszego ogniomistrza
 3. ogn. Pawłowi Wierciochowi stopień starszego ogniomistrza
 4. ogn. Przemysławowi Wilk stopień starszego ogniomistrza

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 147/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

 1. st. str. Damianowi Paluchowskiemu stopień sekcyjnego
 2. st. str. Piotrowi Szczurek stopień sekcyjnego

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie rozkazem personalnym nr 13/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. nadał z dniem 04 maja 2024 r.

 1. str. Dawidowi Karalus stopień starszego strażaka
 2. str. Kamilowi Siudzińskiemu stopień starszego strażaka

Podczas uroczystego apelu sześcioro nowoprzyjętych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie.

W imieniu wszystkich odznaczonych i awansowanych głos zabrał st. kpt. Łukasz Tuchowski. 

W uroczystości udział wzięli m. in.: Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg Maciej Bieńczyk, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, przedstawiciele nadleśnictwa, Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej z powiatów ościennych, kierownicy i komendanci współpracujących służb i instytucji, emerytowani Komendanci Powiatowi PSP.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali strażakom za trud i poświęcenie. Przede wszystkim jednak pojawiły się życzenia tylu powrotów, co wyjazdów. Doceniono też wyrozumiałość rodzin wszystkich strażaków, dla których służba nie jest sprawą jednostki, a życiem rodzinnym w misji niesienia pomocy. 

 

Back to top button
Skip to content