GospodarkaŻyrardów

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Miasto Żyrardów pozyskało 960 tys. zł na przebudowę pięciu przejść dla pieszych w ulicach o największych nasileniu ruchu – czyli w ul. 1 Maja i ul. Mickiewicza. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy inwestycji.

Pierwsze zadanie dotyczy przebudowy istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. S. Sławińskiego (na wysokości posesji o nr 84). Drugie zadanie obejmuje przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych w ul. A. Mickiewicza na wysokości posesji o nr 35. W ramach trzeciego zadania powstanie nowo zaprojektowane przejście dla pieszych w ul. 1 Maja, na wysokości posesji nr 85 i 87.

W zależności od przejścia, zastosowane zostaną różne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pieszych takie, jak:

  • doświetlenia przejść,
  • wzbudzana sygnalizacja świetlna,
  • azyl dla pieszych w formie wyspy,
  • radarowy wyświetlacz prędkości.

Ponadto wybudowane zostaną chodniki stanowiące dojścia do przejść dla pieszych.

Całkowita wartość projektów wynosi 1,2 mln zł. Miasto Żyrardów pozyskało na ich realizację 80% dofinansowania tj. 960 tys. zł. Inwestycje realizowane zostaną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Informacja Prasowa UM w Żyrardowie

Back to top button
Skip to content