MazowszeWażne!

Ponad 45 inwestycji w powiecie żyrardowskim. Na co dostali pieniądze?

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie żyrardowskim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymały ponad 45 inwestycji.

Ponad 45 inwestycji w powiecie żyrardowskim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

– Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik (sejmikowy klub PSL). – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć zarówno tych infrastrukturalnych, jak i tych dotyczących poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje.

Mazowsze dla działkowców

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, którego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie żyrardowskim dofinansowanie w wysokości łącznie 71,2 tys. zł otrzyma 5 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

Jak zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk (sejmikowy klub KO), coraz częściej szukamy spokoju i kontaktu z przyrodą. – To dobrze, że coraz więcej osób prowadzi aktywny styl życia na świeżym powietrzu. Wspieramy ogródki działkowe, a to poprawia jakość wypoczynku i rekreacji mieszkańców Mazowsza.

Dofinansowane zostały:

– ekologiczne utwardzenie alejek działkowych ŻSUOD Witamina – 12,8 tys. zł;

– wykonanie systemu monitoringu CCTV na terenie ROD Len – 20 tys. zł;

– zakup kontenera do przechowywania sprzętów ogrodniczych potrzebnych do utrzymania porządku na terenie ROD Relaks, zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi z żywopłotów, krzewów i drzew, zakup pojemnika na odpady – 9,2 tys. zł;

– adaptacja pomieszczenia na toaletę do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ROD Krokus – 10 tys. zł;

– modernizacja dróg na terenie ROD Oaza – 19,2 tys. zł.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie żyrardowskim dofinansowane zostaną 4 projekty, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 139,3 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– zakup drona w celu kontroli palenisk domowych w Żyrardowie – 76,9 tys. zł;

– akcja edukacyjno-informacyjna „Czysta Gmina – Czyste Powietrze”, gminna Mszczonów – 5,9 tys. zł;

– kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Radziejowice – 6,9 tys. zł;

– zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Żyrardów – 49,4 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorząd Mazowsza w tym roku dofinansuje w sumie 157 zadań, z czego 4 z powiatu żyrardowskiego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 392,2 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– modernizacja oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w ulicy Limanowskiego i ul. 1 Maja w Żyrardowie – 99,7 tys. zł;

– zagospodarowanie zieleni w ramach projektu „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku w Mszczonowie” – 100 tys. zł.

– budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania na terenie gminy Radziejowice – 92,5 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w Wiskitkach – 99,9 tys. zł.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie żyrardowskim w tym roku dofinansowanych zostanie aż 17 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 170 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie – 10 tys. zł;

– poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Nosy Poniatki – 10 tys. zł;

– poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Olszówka – Nowy Dworek – 10 tys. zł;

– poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Bronisławka – 10 tys. zł;

– doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiroży – 10 tys. zł;

– wymiana istniejących zewnętrznych opraw oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie sołectwa Nowa Huta – 10 tys. zł;

– wymiana istniejących zewnętrznych opraw oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie sołectwa Długokąty – 10 tys. zł;

– budowa placu zabaw w miejscowości Studzieniec – 10 tys. zł;

– urządzenie placu sołeckiego w miejscowości Adamów-Wieś poprzez budowę wiaty rekreacyjnej – 10 tys. zł;

– montaż oświetlenia ulicznego w postaci lamp solarnych w miejscowości Krzyżówka – 10 tys. zł;

– montaż oświetlenia ulicznego w postaci lamp solarnych w miejscowości Nowe Budy – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Antoniew – 10 tys. zł;

– zakup urządzeń siłowni plenerowej w miejscowości Czerwona Niwa na działce użyczonej gminie – 10 tys. zł;

– zakup i montaż przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Duninopol – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Feliksów – 10 tys. zł;

– wykonanie zagospodarowania terenu przy budynku OSP Nowy Drzewicz – 10 tys. zł;

– utwardzenie terenu przed budynkiem OSP Nowy Oryszew – 10 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 4 strażnice z subregionu żyrardowskiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył blisko 120 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– remont strażnicy OSP Wręcza, gmina Mszczonów – 30 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Bartniki, gmina Puszcza Mariańska – 30 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Radziejowice, gmina Radziejowice – 30 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Żyrardów, miasto Żyrardów – 30 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej czy remonty strażnic. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 12 ochotniczych straży pożarnych z powiatu żyrardowskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 87,5 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Mszczonów – 2,8 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Osuchów – 7,4 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Zbiroża – 4,6 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Bobrowce – 1,3 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Piekary – 1,8 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Grabce Towarzystwo – 1,6 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Michałów – 7,5 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Puszcza Mariańska – 7,3 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Bartniki – 5,1 tys. zł;

– wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie dla OSP Korytów – 7,9 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Nowe Kozłowice – 20 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Żyrardów – 20 tys. zł.

– Potrzeby ochotniczych straży pożarnych są bardzo duże, a my zdajemy sobie sprawę, że gminy z własnych budżetów nie są w stanie ich wszystkich zrealizować. Dlatego co roku mogą liczyć na nasze wsparcie. Strażacy ochotnicy codziennie wykonują olbrzymią pracę dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, a my chcemy im w tym pomóc finansując zakup odpowiedniego sprzętu – zaznacza wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński.

Mazowsze dla seniorów

Mazowsze dla seniorów to nowy program wsparcia samorządu Mazowsza w ramach którego każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. Sejmik województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 35 projektów, na których realizację przeznaczy 642,7 tys. zł. To działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych. W powiecie żyrardowskim dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł otrzymała gmina miejska Żyrardów na realizację projektu pt. Żyrardowskie Dni Seniora.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości 2 mln zł otrzyma miasto Żyrardów na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez adaptację i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca.

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie żyrardowskim wsparcie w wysokości 150 tys. zł otrzymały trafi na remont posadzki kościoła pw. Św. Kazimierza w Radziejowicach.

 

Informacja prasowa: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Back to top button
Skip to content