Żyrardów

Pomóż kotom przetrwać zimę

Każdego roku, w okresie zimowym Urząd Miasta zakupuje karmę dla kotów wolno żyjących. Obecnie pod opieką zarejestrowanych Społecznych Opiekunów przebywa około 200 kotów. Na terenie Miasta ustawionych jest 10 kocich domków, na bieżąco prowadzona jest też akcja sterylizacji/ kastracji kotów wolno żyjąc, ich leczenia.

W myśl art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) koty wolnożyjące to zwierzęta dzikie, stanowiące ogólnonarodowe dobro i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Stanowią one stały element ekosystemu miejskiego, a ich obecność w budynkach w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni.

Prosimy o humanitarną postawę w stosunku do kotów wolno żyjących, w tym o stworzenie bezpiecznych, ciepłych i suchych schronień dla tych zwierząt w tak trudnym okresie jakim jest jesień i zima. Apelujemy także o współpracę i udzielanie pomocy społecznym karmicielom kotów oraz osobom wrażliwym na los tych zwierząt, którzy udostępniają im schronienie lub organizują takie miejsca.

Wyrażamy nadzieję, iż realizacja niniejszego apelu spotka się z Państwa akceptacją i czynnym udziałem, za co z góry dziękujemy.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Back to top button
Skip to content