Ważne!Żyrardów

Podpisanie deklaracji współpracy Żyrardowa z Bankiem BOŚ

W środę, 13 lipca 2022 roku odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została deklaracja współpracy dotyczącej wymiany informacji i doświadczeń w zakresie przygotowania i finansowania inwestycji proekologicznych.

Podpisane porozumienie to początek współpracy BOŚ (Bank Ochrony Środowiska) z jednostkami samorządu terytorialnego z wykorzystaniem instrumentu ELENA (European Local Energy Assistance). Czołowym elementem jest bezzwrotne finansowanie pochodzące z unijnego programu ELENA udostępnione przez BOŚ. Przeznaczone pieniądze zostaną przeznaczone na ufundowanie przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej dla realizacji inwestycji proekologicznych.

Umowa została podpisana między przedstawicielem banku BOŚ – Wiceprezesem Zarządu, Robertem Kacprzakiem, dyrektorem do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego banku BOŚ, Markiem Szczepańskim oraz prezydentem Żyrardowa, Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim. Potrzeby naszego miasta są związane z ekologią, niską emisją spalin, odnawialnymi źródłami energii oraz termomodernizacją.

  • Żyrardów nie jest gminą miejsko-wiejską i nie możemy liczyć w najbliższej przyszłości na to, aby wzrastały nam dochody, chociażby z tytułu podatku nieruchomości, ponieważ nie mamy terenów. Zadaniem pracowników urzędu miasta jest pozyskiwanie różnego rodzaju instrumentów finansowych, które wspierałyby również działalność związaną z ekologią –powiedział Lucjan Krzysztof Chrzanowski, prezydent Żyrardowa.
  • Bank Ochrony Środowiska działa na rynku już od 30 lat, finansując projekty ekologiczne. W ostatnim czasie wraz z ogłoszeniem w ubiegłym roku nowej strategii, zaczęliśmy jeszcze intensywniej wspierać samorządy. W tym roku podpisaliśmy porozumienie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, właśnie na możliwość wykorzystania bycia pośrednikiem w wykorzystywaniu środków z funduszu ELLENA. Są to środki przeznaczone na finansowanie między innymi dokumentacji technicznej, na opracowanie projektów proekologicznych – powiedział Pan Robert Kacprzak, Wiceprezes Zarządu BOŚ

Fundusze, którymi gospodaruje BOŚ z instrumentu ELLENA pokrywają 90% kosztów dokumentacji technicznej koniecznej do przygotowania w ramach planowanych inwestycji ekologicznych. Działania możliwe do sfinansowania z grantu to m.in. audyty energetyczne, projekty architektoniczno-budowlane, analizy techniczne, raporty oddziaływania na środowisko oraz studia wykonalności odnawialnych źródeł energii. Samorząd poniesie koszt w wysokości jedynie 10% wartości przygotowania dokumentacji.

Zawarta umowa dotyczy inwestycji kilku terenów zieleni. Dzięki deklaracji, Żyrardów może polegać na wsparciu ze strony banku przy projektach, których celem jest poprawa efektywności energetycznej – w tym poprzez montaż instalacji OZE – wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Prócz tego celem są również budynki użyteczności publicznej, modernizacji lub rozbudowy oświetlenia ulicznego, budowy stacji ładowania pojazdów zeroemisyjnych oraz rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczych.

Zaświadczenie będzie obligować do końca 2023 r. z możliwością jego przedłużenia.

Przygotowana dzięki grantowi ELENA dokumentacja techniczna będzie mogła być w szczególności wykorzystana przez samorządy dla uruchomienia inwestycji finansowanych ze środków programów unijnych perspektywy 2021-2027.

Jesienią 2022 r. BOŚ uruchomi specjalny produkt dla samorządów – EKO Pożyczka dla samorządów – który umożliwi sfinansowanie wkładu własnego samorządów w projektach dotacyjnych.

Autor: Gabriela Kleta

Back to top button
Skip to content